Facebook

Tulevia koulutuksia

Pitkäkestoiset koulutukset

MinD-ohjaajakoulutus - Voimauttava hevostoiminta

26.01.-01.09.2018

 

Perhekonstellaatio vaativan lastensuojelun ja perheterapian menetelmänä
23.4.-4.9.2018

 

Brändää itsesi ja oma osaamisesi, erotu muista ja menesty -workshop

25.4.-23.5.2018

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

5.4.-16.11.2018

 

MinD-ohjaajakoulus - Voimauttava hevostoiminta
31.8.2018-11.5.2019

 

Kriisityön koulutusohjelma

"Stepped model of care"

10.9.2018-14.5.2019

 

Seksuaalineuvojakoulutus 30 op
alkaa syksyllä 2018

 

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus
8.10.2018 - 9.4.2019

 

Mentorikoulutus perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille
10.10.2018-16.4.2019

 

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA)
8.11.2018-19.3.2019

Ammatillinen täydennyskoulutus

 

 

Parodontologiaa hammaslääkäreille ja suuhygienisteille

9.3.2018

 

Ratkaisukeskeinen työote masentuneen nuoren tukemisessa

13.03.2018

 

Esimies ja vaativat tilanteet

9.4.-23.4.2018

 

Uuden tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset

4.4.2018

 

Eväitä terveeseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön

10.4.2018


Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto

13.4.-21.4.2018

 

10 keinoa ajattelutaitojen opetukseen
17.4.2018

 

Ratkaisun avaimia kirjaston asiakaspalveluun
18.4.2018

 

Vahva ja ratkaisukeskeinen esimies

19.04.2018

 

Sisäinen Teatteri ®
20.-21.4.2018


TRE®-stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi

21.4.2018

 

Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä
3.-4.5.2018


Turvassa Suomessa – kiintymyssuhde- ja traumateoriaan pohjautuvan työskentelyn perusteita
4.5.2018

Kriisityön jatkokoulutuspäivä

9.5.2018

 

Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa

15.5.2018

 

Haasteellisten ja vaativien vanhempien kohtaaminen

17.5.2918


Korjaavan ja proteettisen hammashoidon materiaalit tänään
18.5.2018


Mielenterveyden ensiapu 1®
6. - 7.6.2018

 

Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin
7.-8.6.2018


Kuolinpesätoimet osakashallinnossa, virallisselvityksessä ja toimitusjaossa

18.9.2018


Osituksesta, kuolinpesästä, testamentista ja verotuksesta uusimman oikeuskäytänön valossa

13.11.2018

Avoin yliopisto-opetus

Farmasia

Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op UEF

Farmaseuttinen kemia 2 op, UEF

 

Kauppa- ja hallintotieteet

Ammattien etiikka 5 op VY, kirjatentti

Hallinnon etiikka 5 op VY, kirjatentti
Muutoksen johtaminen 5 op TY

Organisaatio-oikeus 6 op, VY

Organisaatiot ja johtaminen 5 op TY

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op, VY

Talousoikeuden oikeustapakommentti 1 op, VY

Vero-oikeus 6 op, VY

 

Sosiaali- ja terveys

Liikunta ja sairaudet 4 op UEF
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op UEF
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op UEF

 

Oikeustieteet (huom! Edeltävinä opintoina tulee olla Johdatus oikeustieteeseen hyväksytysti suoritettuna)

Hallinto-oikeus 7 op TY

Rikosoikeus 8 op TY
Valtiosääntöoikeus 7 op TY


Muuta koulutusta

Vauhtia Graduun -ohjausta ja vertaistukea Gradua tai opinnäytetyötä tekeville 6.3.-29.5.2018

 

Ikääntyvien yliopisto

 

Luennot ovat maksuttomia ja ne järjestetään Lahden aikuiskoulutuskeskuksen Auditoriossa internetin kautta välitettävinä videoluentoina. Ilmoittautuminen paikan päällä ennen tilaisuuksien alkua.


Kuka minä olen? Perimän ja ympäristön merkitys käyttäytymiseen ja temperamenttiin
17.1.2018 klo 14-16
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, HY

Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy
14.2.2018 klo 14-16
FT Satu Jyväkorpi, HY

Home ja terveys -uusinta tietoa hometutkimuksista
28.3.2018 klo 14-16
Professori Tuula Putus, TY

Mitä geenitestit kertovat?
11.4.2018 klo 14-16
LT, dosentti Marja Hietala, Tyks

Kevätjuhlaluento: Ajatuksia ja tunteita tanssista
9.5.2018 klo 14-16
Tanssija, laulaja, koreografi Jorma Uotinen 

Koulutustarjontaan

Kesäyliopisto lukuina

1962

perustettu

2600+

osallistujaa vuosittain

250+

eri koulustusta vuosittain

4800+

suoritettua opintopistettä vuosittain