Koulutukset

MinD-ohjaajakoulutus – Voimauttava hevostoiminta 2021-2022 (11 op)

Kuvaus

UUSI AJANKOHTA! Koulutuksen aloitus siirtynyt joulukuulle 2021.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

MinD – voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä.
MinD-ohjaaja työskentelee ryhmän kanssa ymmärtäen turvallisen ja välittävän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä.
MinD-ohjaaja pyrkii ohjausinterventioillaan lisäämään ryhmän jäsenten subjektiivista kokemusta osallisuudestaan ja kyvykkyydestään.
Hevonen toimii MinDissa mahdollistajana. MinD-ohjaaja ymmärtää, että muutos edellyttää motivaatiota, ja osaa hyödyntää hevosen motivoivia elementtejä ohjaustyössään. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.

Aika

09.12.2021 – 24.09.2022

Perusopinnot
9.-10.12.2021, 13.-14.1., 17.-18.2., 17.-18.3. ja 21.-22.4.2022

klo 9.00-16.00

Pätevöitymisopinnot 23.4.-23.9.2022

Loppuseminaari 24.9.2022

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan perusopinnot (7 op), jolloin hän saa tästä todistuksen, mutta ei voi käyttää toiminnassaan MinD-ohjaaja -nimikettä.

Pätevöityminen (4 op) tapahtuu keväällä 2022 työssäoppien. Pätevöitymisopinnot suoritettuaan ja lopputyön tehtyään opiskelija saa MinD-ohjaaja pätevyyden sekä todistuksen tästä.

Perusopinnot koostuvat viidestä noin kuukauden pituisesta jaksosta, joiden aikana perehdytään mm. ohjaajuuden elementteihin, hevoseen työparina, voimavarakeskeiseen työotteeseen ja ryhmän turvallisuuteen. Lähiopetuspäivien lisäksi perusopintoihin kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja oman ammatti-identiteetin reflektointia oppimispäiväkirjaa työstäen.

Pätevöitymisopinnot suoritetaan ryhmää ohjaten, mentoroinnin ja työnohjauksen tuella.

Kouluttajat

Vastaavana kouluttajana toimii sosiaalikasvattaja, työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio, Minteli. Toinen kouluttaja on työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi
Riitta Silkko-Vainio, p. 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 14.11.2021 mennessä.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee hakijan yhteystietojen sekä koulutus- ja työkokemuksen lisäksi ilmetä se, miten hakija näkee voimauttavan hevostoiminnan liittyvän tulevaisuuteensa. Hakemusten perusteella kutsumme kriteerit täyttävät hakijat soveltuvuushaastatteluun.

Haastattelun perusteella valitaan koulutukseen 12 opiskelijaa, joiden tulee valituksi tulemisen jälkeen kirjallisesti vahvistaa koulutukseen sitoutuminen.

Haastattelut suoritetaan marraskuun alussa ja valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään marraskuun viimeisellä viikolla.

Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.

Liitteet

Katso tästä kouluttaja Riitta Silkko-Vainion ja Juha Kilpiän esittelyvideo koulutuksesta

Hinta

Perusopinnot 1200 €, laskutus kolmessa erässä
Pätevöitymisopinnot 350 €

Ilmoittautumiset

05.12.2021 mennessä