Rahallista tukea aikuiskoulutukseen

Rahallista tukea aikuiskoulutukseen

Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea tukea opiskeluun eri tahoilta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä muutamiin ko. tuen myöntäviin tahoihin.

Lisätietojen ja ajankohtaisimman tiedon osalta pyydämme olemaan yhteydessä suoraan tukea myöntävään tahoon.


Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle. Voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen jos:

– olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja 
– olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
– jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle päätoimisia opintoja varten vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai olet osittaisella opintovapaalla tai opintojen vuoksi osa-aikatyössä yhteensä vähintään 43 päivän ajan tai 
– olet yrittäjä ja opiskelet päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja yritystoiminnan tulosi alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen ja 
– et saa opiskeluun muuta tukea.

Kaikkien aikuiskoulutustuen ehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa. Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto on tällä hetkellä enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.

Lue lisää: www.työllisyysrahasto.fi


TE-toimiston työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimisto voi myöntää tiettyen ehtojen täyttyessä työttömälle tukea omaehtoiseen opiskeluun. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

– ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
– vähintään 25-vuotias
– TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
– sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

-tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
-nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
-opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa:

– ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
– alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
– mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Lue lisää: TE-toimiston sivuilta


Kelan maksama opin­to­tu­ki

Avoimessa yliopistossa opiskelu katsotaan yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi, minkä vuoksi et voi saada opintotukea etkä opiskelija-alennuksia. Jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat esim. kesäyliopistossa tutkintoosi kuuluvia korkeakouluopintoja, voit kuitenkin saada opintotukea.

Lue lisää: KELAN sivuilta