Koulutukset

Yritysoikeuden perusteet 6 op UEF, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Tavoite
Opiskelija osaa

yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa
Koulutuksen sisältö
Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa:
Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Kirjallinen kuulustelu.

Voit suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti opiskellen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella ohjatusti tammi-helmikuussa 2022. Molemmissa vaihtoehdoissa suoritustapana on tentti.

Kirjallisuus:

1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 17. uud. painos 2020, luvut 1–17, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

3) Luentomateriaali ja harjoitustehtävät. Luentomateriaali ja harjoitustehtävät on saatavilla Moodlessa. 

Opettaja
OTM Hanna Savolainen

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Aika

01.08.2022 – 31.07.2023

Syksyllä 2022 opintojakson voi suorittaa verkkotentillä ti 30.8.2022 klo 14-18.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät kevätlukukaudella 2023:
ti 28.2.2023 klo 14-18, ti 18.4.2023 klo 14-18, ti 23.5.2023 klo 14-18.

Opintojakson voi opiskella myös ohjatusti lähiopetuksessa tammi-helmikuussa 2023. Moodle avataan tammikuun alussa. Lähiopetus järjestetään Itä-Suomen yliopistolla. Rajattu osallistujamäärä 90 henkilöä.

Luento-opetus
09.01.2023 12.00 – 14.00 Verkko
12.01.2023 12.00 – 14.00 Lähiopetus Itä-Suomen yliopisto
19.01.2023 12.00 – 14.00 Lähiopetus Itä-Suomen yliopisto
26.01.2023 12.00 – 14.00 Lähiopetus Itä-Suomen yliopisto
01.02.2023 12.00 – 14.00 Lähiopetus Itä-Suomen yliopisto
10.02.2023 10.00 – 12.00 Lähiopetus Itä-Suomen yliopisto
13.02.2023 12.00 – 14.00 Verkko

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

31.07.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen