Koulutukset

Yrityksen reaaliprosessit 3 op VY, kevät 2021, verkkokurssi

Kuvaus

Jakso kuuluu Kauppatieteiden kandin väyläopintoihin (Vaasan yliopisto).

Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.
Etusijalla Vaasan avoimen yliopiston kandin opintopolun opiskelijat.

Aika

18.01. – 31.07.2021

Verkkokurssi vk 3-11 / 2021

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

1. selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet 2. osaa syventää perehtymistään kurssi aihepiiriin (elinikäistä oppimista)

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka, tuotantoprosessi ja sen kehittäminen, laatu ja prosessit, läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka

Suoritustapa

Verkkotyöskentely, harjoitustyö

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Arvosana 1: ymmärtää vähintään puolet opintojakson sisällöstä (vähintään puolet tenttikysymyksistä on oikein).

Arvosana 3: ymmärtää suuriman osan opintojakson sisällöstä.

Arvosana 5: ymmärtää suurimman osan opintojakson sisällöstä (väh. 90 %).

Kirjallisuus

1) Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005), Teollisuustalous, Infacs Oy (tai uudempi).
2) opettajan materiaali (luentomateriaali ja Moodlen materiaali)

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

150 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 120 euroa
– Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 30 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)

Ilmoittautumiset

10.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Arvosana 1: ymmärtää vähintään puolet opintojakson sisällöstä (vähintään puolet tenttikysymyksistä on oikein).

Arvosana 3: ymmärtää suuriman osan opintojakson sisällöstä.

Arvosana 5: ymmärtää suurimman osan opintojakson sisällöstä (väh. 90 %).

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: