Koulutukset

Yrityksen reaaliprosessit 3 op VY, kevät 2021, verkkokurssi

Kuvaus

Jakso kuuluu Kauppatieteiden kandin väyläopintoihin (Vaasan yliopisto).

Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.
Etusijalla Vaasan avoimen yliopiston kandin opintopolun opiskelijat.

Aika

18.01. – 31.07.2021

Verkkokurssi vk 3-11 / 2021

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

1. selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet 2. osaa syventää perehtymistään kurssi aihepiiriin (elinikäistä oppimista)

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka, tuotantoprosessi ja sen kehittäminen, laatu ja prosessit, läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka

Suoritustapa

Verkkotyöskentely, harjoitustyö

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Arvosana 1: ymmärtää vähintään puolet opintojakson sisällöstä (vähintään puolet tenttikysymyksistä on oikein).

Arvosana 3: ymmärtää suuriman osan opintojakson sisällöstä.

Arvosana 5: ymmärtää suurimman osan opintojakson sisällöstä (väh. 90 %).

Kirjallisuus

1) Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005), Teollisuustalous, Infacs Oy (tai uudempi).
2) opettajan materiaali (luentomateriaali ja Moodlen materiaali)

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

150 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 120 euroa
– Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 30 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)

Ilmoittautumiset

10.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Arvosana 1: ymmärtää vähintään puolet opintojakson sisällöstä (vähintään puolet tenttikysymyksistä on oikein).

Arvosana 3: ymmärtää suuriman osan opintojakson sisällöstä.

Arvosana 5: ymmärtää suurimman osan opintojakson sisällöstä (väh. 90 %).

Kuuluu kokonaisuuteen