Koulutukset

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, kevät 2023

Kuvaus

Sisältö
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa: verkko-opinnot, tentti, geriatrin kyselytunti verkossa (pakollinen kaikille opiskelijoille). Opintojakson Moodleen tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opiskelija osaa määritellä iäkkäiden yleisimmät sairaudet, niiden vaikutukset toimintakykyyn sekä keskeiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mukaan lukien lääkehoidon periaatteet.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa iäkkäiden parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 27.2.-18.4.2023. Verkkotentti 18.4.2023 klo 16.00-17.30 ja uusintatentti 7.6.2023 klo 16.00-17.30. Geriatrin kyselytunti 13.4.2022 klo 16.30-18.00 (pakollinen kaikille opiskelijoille).

Aika

27.02. – 18.04.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

12.02.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen