Koulutukset

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, alk. syksy 2022

Kuvaus

Sisältö
Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

Suoritustapa: verkko-opinnot; opintojaksolla on kaksi toteutusta. Katso tarkemmat tiedot kohdasta opetuksen aika ja paikka.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali:

Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta
– osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä
– osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa iäkkäiden parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Opintojaksolla on kaksi toteutusta:

Toteutus 1:Luentotallenteet, verkkolukupiiri ja oppimistehtävät verkkoympäristössä 31.10.2022–8.1.2023

verkkoluennot 7.11.2022 klo 16.15-17.45 ja 21.11.2022 klo 16.15-17.45. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtävänpalautuksia.

Toteutus 2:Kesätoteutus ajalla 1.6.2023–15.8.2023

kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävä verkkoympäristössä

Aika

31.10.2022 – 08.01.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

16.10.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen