Luodaan yhdessä oppimisen iloa

VAKAUTTA AMMATTILAISTEN SYKSYYN – hengittäen syksyyn – riittävyyden kokemusta asiakkaille ja itselle

Kuvaus

Kurssipäivä tarjoaa Vakauttavan pari- ja perheterapian työmallin sovelluksista poimittuja näkökulmia ja harjoituksia sote-ammattilaisten sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten työhön paluun ja arjen vaatimusten täyteisiin hetkiin. Ne liittyvät suojaan, rajoihin, hellittämiseen, jarruttamiseen, turvaan ja aikuisuuteen, ihmettelyyn ja sisäiseen lapseen, lähdön ja paluun hetkiin sekä taitoihin säädellä sopivasti parisuhteen ja perhe-elämän vuorovaikutushetkiä.

Aika

16.08.2024

perjantaina 16.8.2024

klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Sisältö

• Miten palata lomalta töihin/opintoihin säilyttäen yhteyden omiin levon ja palautumisen tarpeisiin?
• Miten selviytyä työelämän tilanteista, vaatimuksista säilyttäen yhteyden omaan kehomieleensä?
• Miten käynnistää asiakastyö lomatauon jälkeen sisällyttäen siihen riittävyyden ja palautumisen tuntua ja taitoa-puolin ja toisin?

Vakauttava pari- ja perheterapian työmallin taustalla on mm. kiintymyssuhdeteorian ja -terapian, sensorimotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Malli on suomalaisten kouluttajaperheterapeuttien Aino Maija Rautkallion ja Minna Koskisen kehittämä lähestymistapa ja se kohdentuu erityisesti perhe-elämässä ja hoitosuhteissa ilmeneviin vuorovaikutuksen säätelyhaasteisiin. Vakauttavassa pari- ja perheterapiassa keskitytään vuorovaikutuksessa stressiä aiheuttavien ja hankalien hetkien vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin.

Kouluttajat

Kurssipäivän ohjaa psykoterapeutti, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti ja psykofyysinen hengitysterapeutti Aino Maija Rautkallio

Suoritustapa

Kurssipäivä rakentuu kehollisista yksinkertaisista harjoituksista osin oman kehomielen kanssa osin pariharjoituksina. Harjoituksia kehystetään taustateorioilla. Temaattisesti harjoitukset liittyvät suojaan, maadottumiseen, hellittämiseen, jarruttamiseen, omiin rajoihin, toisten rajoihin, itsemyötätuntoon, irtipäästämiseen, eron ja yhteyden ihmettelyyn. Harjoitusten kokeileminen ei edellytä aiempaa kokemusta psykofyysisestä harjoittelusta eikä fyysisiä taitoja. Niitä toteutetaan istuen, seisten ja kävellen ja hengitellen.

Harjoitusten myötä osallistujalle tarjoutuu mahdollisuus saada kokemusta kehollisten menetelmien käytöstä sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmista ja tarpeista käsin.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 4.8.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 5.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Muu informaatio

Lisää tietoa Vakauttavasta pari- ja perheterapiasta sekä kouluttajasta: www.ainomaijarautkallio.fi

Hinta

185 €, sisältää materiaalit sähköisessä muodossa sekä päiväkahvit

Ilmoittautumiset

04.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.