Luodaan yhdessä oppimisen iloa

VAKAUTTA AMMATTILAISTEN JA ASIAKKAIDEN KESÄÄN – hellittäen ja hengittäen kesätauolle ja lomalle

Kuvaus

Koulutuspäivä tarjoaa Vakauttavan pari- ja perheterapian työmallin sovelluksista poimittuja näkökulmia ja harjoituksia sote-ammattilaisten sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kesä-ajan ja loman tarpeisiin. Yhtäältä siihen, miten itse hellittää itsensä lomalle ja toisaalta siihen, miten resurssoida asiakkaita selviytymään omasta loma-ajastaan tukitoimien olleessa niukemmat tai tauolla.

Aika

10.06.2024

maanantaina 10.6.2024

klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Sisältö

Kurssipäivän anti liittyy hellittämiseen, palautumiseen, irti päästämiseen, rajojen ja riittämisen teemoihin, itsemyötätuntoon, yhteydessä ja erossa olemiseen, tapoihin säädellä sopivasti parisuhteen ja perhe-elämän vuorovaikutushetkiä.

• Miten irtautua lomalle työn kuormituksista ja toisaalta sen imusta?
• Miten virittyä lomalla sekä omiin tarpeisiin että perheen ja suvun tarpeisiin?
• Miten mitoittaa omat resurssit kesä-aikaan?
• Miten evästää asiakkaita ja heidän perheitään loma-ajan vuorovaikutushaasteisiin?

Vakauttava pari- ja perheterapian työmallin taustalla on mm. kiintymyssuhdeteorian ja -terapian, sensorimotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Malli on suomalaisten kouluttajaperheterapeuttien Aino Maija Rautkallion ja Minna Koskisen kehittämä lähestymistapa ja se kohdentuu erityisesti perhe-elämässä ja hoitosuhteissa ilmeneviin vuorovaikutuksen säätelyhaasteisiin. Vakauttavassa pari- ja perheterapiassa keskitytään vuorovaikutuksessa stressiä aiheuttavien ja hankalien hetkien vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin.

Kouluttajat

Kurssipäivän ohjaa psykoterapeutti, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti ja psykofyysinen hengitysterapeutti Aino Maija Rautkallio

Suoritustapa

Kurssipäivä rakentuu kehollisista yksinkertaisista harjoituksista, osan toteutuen pariharjoituksina. Harjoituksia kehystetään taustateorioilla. Temaattisesti harjoitukset liittyvät suojaan, maadottumiseen, hellittämiseen, irtipäästämiseen, rajoihin ja tilan ottamiseen, itsemyötätuntoon, olemisen ja tekemisen ihmettelyyn. Harjoitusten tekeminen ei edellytä aiempaa kokemusta psykofyysisestä harjoittelusta eikä fyysisiä taitoja. Niitä toteutetaan istuen, seisten ja kävellen ja hengitellen.

Harjoitusten myötä osallistujalle tarjoutuu mahdollisuus saada kokemusta kehollisten menetelmien käytöstä sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmista ja tarpeista käsin.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 26.5.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 27.5.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Muu informaatio

Lisää tietoa Vakauttavasta pari- ja perheterapiasta sekä kouluttajasta: www.ainomaijarautkallio.fi

Hinta

185 €, sisältää materiaalit sähköisessä muodossa sekä päiväkahvit

Ilmoittautumiset

26.05.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.