Koulutukset

Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op, alk. syksy 2022

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– ymmärtää terveyden edistämisen laajan toimintakentän
– tunnistaa terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana.
– ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja kansanterveysongelmien ehkäisyssä
– perehtyy kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä

Koulutuksen sisältö
Terveyden edistämisen monitieteisyys, yksilön terveyteen vaikuttavat tekijät, kolmannen sektorin palvelut

Suoritustapa: Verkko-opinnot.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkossa jaettava materiaali.
Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille. Opintojakso on pakollinen Kansanterveystieteen perusopintojen kokonaisuudessa.

Opettaja
dos.Tiina Rissanen

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
1.11.2022-19.1.2023
Opintojakso toteutuu Moodlessa. Opinnoissa voi olla aikataulutettuja tehtäviä. Moodleen tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintojakson oppimisympäristössä.

Aika

01.11. – 19.02.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

17.10.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen