Koulutukset

Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista, hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa sekä osaa tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta.

Koulutuksen sisältö
Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä TAI verkkotentti. Katso tarkemmat suoritusajankohdat kohdasta Opetuksen aika ja paikka.

Oppimateriaali: 1) Helkama ym. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11. uudistettu painos. (myös e-kirjana). 2) (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. (Myös e-kirjana.)Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. Oppimistehtävävaihtoehdossa lisäksi muuta mahdollista opettajan Moodlessa osoittamaa kirjallisuutta.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimistehtäväa voi suorittaa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opetuksen aika
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2022-2023:
syksy 2022: 5.10. ja 7.12.
kevät 2023: 15.2., 12.4. ja 7.6.

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2022. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiospsykologian perusopintokokonaisuuteen 2022-2023.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen