Koulutukset

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa vaihtuu opintotietojärjestelmä toiseen ja siitä johtuen opintoja ei voi aloittaa kuin vasta aikaisintaan joulukuussa. Voit ilmoittautua opintoihin kesäyliopistoon, mutta lähetämme infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen vasta, kun uusi opintotietojärjestelmä on käytössä, oletettavasti joulukuussa 2021.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Aika

01.08.2021 – 31.07.2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Tuutorointi Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Opintokokonaisuuss sisältää seuraavat opintojaksot. Jaksojen tarkemmat tiedot löydät sivun lopussa olevasta Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen opintojaksot -linkin kautta.

Yhteiset opintojaksot 13 op:

4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op (1.9.2021 – 31.7.2022)
4450347 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op (15.9.- 29.11. 2021 TAI 15.2.-31.3.2022)
4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (10.1.2022-13.3.2022)

Valinnaiset opintojaksot 12 op:

4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (4.10.2021-30.11.2022)
4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (15.2.2022 – 11.4.2022. HUOM! opintojaksolla opiskelijakiintiö)
4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (2.3.2022 – 3.5.2022)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2021)
5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2021)
4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (kevät 2022)
4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (kevät 2022)
5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (kevät 2022)

Ravitsemustieteen opinnoista:

4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op (16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022)
4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (30.8.-1.11.2021 TAI 10.1.-7.3.2022)
4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022)
4460746 Ruokakulttuuri 2 op (verkkotenttipäivät: 28.9.2021, 23.11.2021, 15.2.2022, 12.4.2022, 14.6.2022)

Hoitotieteen opinnoista:

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (1.9.2021 – 31.7.2022)

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä. Vain yksittäisille perusopintojen vapaavalintaisille opintojaksoille on osallistujakiintiöt.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan joustavasti verkko- eli etäopintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta. Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa vaihtuu opintotietojärjestelmä toiseen ja siitä johtuen opintoja ei voi aloittaa kuin vasta aikaisintaan joulukuussa. Voit ilmoittautua opintoihin kesäyliopistoon, mutta lähetämme infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen vasta, kun uusi opintotietojärjestelmä on käytössä, oletettavasti joulukuussa 2021.

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua yhteisille opintojaksoille (13 op) sekä niille vapaavalintaisille opintojaksoille (12 op), jotka aikoo suorittaa.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla tarkempi infokirje elokuun alussa. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa infokirje lähetetään n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua yksittäiselle alajaksolle tee ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevan ”Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen opintojaksot” linkin kautta.

Muu informaatio

Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2022 saakka.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 395 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2021-2022 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

11.05.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2021 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset