Koulutukset

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja.

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Kohderyhmä

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeen opiskelija

– osaa määritellä ja soveltaa terveyden edistämisen peruskäsitteitä
– ymmärtää ja osaa kuvata terveystiedon sisältöjen ja menetelmien terveysvaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
– osaa kuvata ja selittää keskeisiä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja terveysongelmiin liittyviä monitieteisiä lähtökohtia
– osaa kuvata terveysosaamisen kehittymistä terveyspedagogiikkaan perustuen

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintojen opintojaksot ovat:

Yhteiset, kaikille pakolliset, opintojaksot 15 op: 

– Terveyden edistämisen perusteet 5 op 1.9.2022-31.7.2023
– Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op  4.10.2022-3.12.2022
– Terveyspedagogiikan perusteet 5 op  10.1.2023-13.3.2023

Valinnaiset opintojaksot 10 op (kaikki valinnaiset eivät ole tarjolla kesäyliopistossa): 

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoista: 
– Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op  15.3.2023 – 11.5.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)

Kansanterveystieteen opinnoista:
– Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op 15.9-15.11.2022 tai 15.2-14.4.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista: 
– Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op 26.9-14.11.2022 (tarjolla kesäyliopistossa)
– Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op 6.4.-30.7.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)

Ravitsemustieteen opinnoista: 
– Ravitsemustieteen perusteet 5 op 1.9-21.10.2022 tai 9.1-17.3.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)

Hoitotieteen opinnoista:
– Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op 1.9.2022-31.7.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)
– Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä, 3 op 13.3-30.4.2023 (tarjolla kesäyliopistossa)

Ihmisen biologian opinnoista:
– Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op 5.9-28.10.2022
(ei tarjolla kesäyliopistossa)

Terveysliikunnan opinnoista:
Liikuntafysiologian perusteet, 4 op 14.9-4.11.2022 (ei tarjolla kesäyliopistossa)

Mikäli haluat suorittaa jaksot:
Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op tai Liikuntafysiologian perusteet, 4 op, ilmoittaudu ao. jaksoille suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin välityksellä.

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Tuutorointien aikataulu lv. 2022-2023.
Maanantaisin klo 17.00-19.30 (päättymisaika noin)
29.8.2022
5.9.
3.10.
31.10.
28.11.
9.1.2023
13.2.
6.3.
3.4.
8.5.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 395 euroa (hinta on laskettu 25 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

HUOM! Jos suoritat valinnaisista opinnoista jaksot, jotka eivät ole tarjolla kesäyliopiston kautta, on niiden hinta 12 e / opintopiste. (Katso kohta ”sisältö”)

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 25 opintopistettä on hinta silloin korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 170 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset