Koulutukset

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3).

Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta heti opintojen aloittamisen jälkeen. Lähetä kopio todistuksesta osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Tavoite

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen jälkeen opiskelija osaa

– analysoida terveyden edistämisen ajankohtaisia aihealueita erilaisissa toimintaympäristöissä alueellisesti, kansallisesti ja globaalilla tasolla
– soveltaa terveyden edistämisen keskeisiä monitieteisiä teorioita ja malleja sekä näyttöön perustuvaa tietoa opetus- ja ohjaustapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
– tunnistaa ja analysoida terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä
– arvioida terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimusprosessia ja -menetelmiä

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Aineopintojen opintojaksot:

YHTEISET OPINTOJAKSOT 15 OP:

– Orientoituminen aineopintoihin 1 op  (1.9.2022-31.7.2023)

– Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (3.10-11.12.2022) TAI Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (21.3-15.5.2023)
Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman edellämainituista.

– Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op (16.1-19.3.2023)
– Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (21.2-30.4.2023)

VALINNAISET OPINTOJAKSTO 20 op (kaikki valinnaiset eivät ole tarjolla kesäyliopistossa):

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:
– Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (7.2-30.4.2023)
– Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op (1.9.2022-31.7.2023)

Hoitotieteen opinnoista:
– Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op (10.11-14.12.2022) (tarjolla kesäyliopistossa)
– Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (1.9.2022-31.7.2023) (tarjolla kesäyliopistossa)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:
– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (31.10-31.12.2022) (tarjolla kesäyliopistossa)
– Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (9.1-6.3.2023) (tarjolla kesäyliopistossa)
– Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (20.2-17.4.2023) (tarjolla kesäyliopistossa)

Ravitsemustieteen opinnoista:
– Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (24.10-14.12.2022) (tarjolla kesäyliopistossa)
– Ravitsemus ja elintavat 5 op (24.10-14.12.2022 tai 20.03-31.05.2023) (tarjolla kesäyliopistossa)
– Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (20.03-31.05.2023) (tarjolla kesäyliopistossa)

Terveysliikunnan opinnoista:
– Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op (3.4-2.6.2023) (ei tarjolla kesäyliopistossa)

Suositeltavaa on aloittaa aineopinnot Orientoituminen aineopintoihin 1 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Mikäli haluat suorittaa jakson
Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op ilmoittaudu ao. jaksoille suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin välityksellä.

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Tuutorointien aikataulu lv. 2022-2023.
Maanantaisin klo 17.00-19.30 (päättymisaika noin)
29.8.2022
5.9.
3.10.
31.10.
28.11.
9.1.2023
13.2.
6.3.
3.4.
8.5.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien linkkien kautta.
(PUUTTUVAT LINKIT LISÄTÄÄN MYÖHEMMIN)

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 485 euroa (hinta on laskettu 35 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

HUOM! Jos suoritat valinnaisista opinnoista jaksot, jotka eivät ole tarjolla kesäyliopiston kautta, on niiden hinta 12 e / opintopiste. (Katso kohta ”sisältö”)

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 35 opintopistettä on hinta silloin korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset