Koulutukset

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op

Aika

01.08.2021 – 31.07.2022

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana (1.8.2021-31.7.2022)

Tarkempi aloitus- ja päättymisaika sekä opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija

– Tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
– Tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
– Tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa

Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 15 t
Omakohtainen työskentely vähintään 39 t

Arviointi

Hyväksytty – Hylätty

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

80 euroa

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Arviointi

Hyväksytty – Hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen