Koulutukset

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op, kevät 2023

Kuvaus

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja caset (12 t), kirjalliset tehtävät

Aika

14.03. – 31.05.2023

14.3.–4.4.2023 tiistaisin klo 17.00–19.30

Neljä kokoontumista, 12 tuntia
Oppimistehtävä, joka annetaan 1. kerralla ja käydään läpi viimeisellä.

Opintopisteet

2 op

Kouluttajat

OTL Lottaliina Pokkinen ja tekijänoikeusasiantuntija, yritysjuristi Kati Repo

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen