Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op, syksy 2023

Aika

31.10.2023 – 07.01.2024

DRAAMA

Verkkoluennot
ti 31.10.2023 klo 17.00–18.30
to 2.11.2023 klo 17.00–18.30

Ryhmäopetus
ti 14.11.2023 klo 16.30–18.00
ti 28.11.2023 klo 16.30–18.00
ti 12.12.2023 klo 16.30–18.00

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Verkkoluennot
ti 7.11.2023 klo 16.30–19.45
to 9.11.2023 klo 16.30–19.45

Ryhmäopetus
to 16.11.2023 klo 16.30–19.45
to 30.11.2023 klo 16.30–19.45
to 7.12.2023 klo 16.30–19.45
to 14.12.2023 klo 16.30–19.45

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi:

– hallitset perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista
– ymmärrät esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä
– kykenet toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
– ymmärrät draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea
– hallitset draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään:

– tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
– valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen
– äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana
– lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen

Kouluttajat

KT Päivi Okkonen ja dos. Tapio Toivanen

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mikä sisältää luentoja, ryhmäopetusta ja oppimistehtäviä.

Arviointi

Arvosteluasteikko on H–5.

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

– Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro
– Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1-8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro
– Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl)

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 170 euroa.
Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

Ilmoittautumiset

22.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen