Koulutukset

Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op, kevät 2022

Aika

16.03. – 27.04.2022

ke 16.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 23.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 30.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 05.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 20.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 27.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online

Paikka

Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija

– Tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
– Hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
– Tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
– Osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Kouluttajat

Outi Raatikainen

Suoritustapa

Suoritustavat

– osallistuminen luennoille
– esseet / muut kirjalliset tehtävät

Opintojakson opettaja arvioi tehtävät

Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Toteutustavat

– Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
– Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointi

Hyväksytty – Hylätty

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeistään 24.2.2022 sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Hinta

235 € (sis. Taideyliopiston maksun)

Ilmoittautumiset

24.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.