Koulutukset

Sosiaalityö perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021

Kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  • Avoin yo: Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet
    14.1.-8.4.2021. Käytännön harjoittelu 30 tuntia ja sen raportointi kirjallisesti, työskentely verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Katso ohjeet Moodlesta.

Aika

09.09.2020 – 31.07.2021

Katso jaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut kohdasta ”kuvaus”

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle
Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.

Tavoite

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2020 mennessä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.
Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

Hinta

505 euroa (sisältää 25 opintopistettä)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 220 euroa
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 285 euroa

Ilmoittautumiset

06.09.2020 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.