Koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op lv. 2022-2023

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– muodostaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja sen erityispiirteistä
– soveltaa oppimaansa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä
– analysoida tiedonhallinnan ja palvelutoiminnan keskinäisiä suhteita

Koulutuksen sisältö
Sisältö: Sosiaali– ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset sisältöalueet ja soveltamisalueet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot. Itsenäinen opiskelu 135h. Kirjallinen kuulustelu Moodlessa. Tenttipäivät: 17.4., 8.5. ja 29.5.2023. Suositellaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi. Opintojakso kokoaa perusopintokokonaisuuden sisällön.

Kirjallisuus: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat tekemisissä potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja palvelujärjestelmistä.

Opettaja
yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen

Edeltävät opinnot
Suositellaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi. Opintojakso kokoaa perusopintokokonaisuuden sisällön.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 20.03.2023 – 31.05.2023. Opintojaksolla on kolme verkkotenttipäivää: 17.4., 8.5. ja 29.5.2023. Tentin voi tehdä valitsemanaan päivänä. Uusintatenttiin voi halutessaan osallistua jälkimmäisinä tenttipäivinä ilman erillistä ilmoittautumista.

Opintojaksolla käytetään Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aika

20.03. – 31.05.2023

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

05.03.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen