Koulutukset

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op (Advanced Solution Focused Practitioner) LYT 3

Kuvaus

Ryhmä on täynnä!
Uusi Lyhytterapiaryhmä alkaa elokuussa 2021. Haku on jo auki! Koulutus löytyy valikosta ammatillinen täydennyskoulutus.

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Hakijalta toivotaan alan työkokemusta 4-5 vuotta. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus on ammattillista täydennyskoulusta, jonka voi suorittaa oman työn ohella. Koulutusohjelma sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).

Aika

04.03.2021 – 30.06.2022

Lähiopetuspäivät:

4.-5.3.2021
8.4.2021
17.8.2021
13.-14.10.2021 Helsinki
16.12.2021

17.2.2022
8.-9.3.2022 Helsinki
12.4.2022
3.6.2022

klo 9.00-15.45

Lähiopetuspäivien välissä on itsenäistä opiskelua sekä verkkotyöskentelyä oppimisalustalla.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kansainvälisten opettajien koulutuspäivät Helsingissä.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Eduksi perustason englanninkielentaito. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija:
• Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
• On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
• On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
• Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
• Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
• On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Kouluttajat

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.

Vastuukouluttajat:
Maiju Ahola, KM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)
Jussi Saarnio, PsM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)

Suoritustapa

Koulutus koostuu:
• lähiopetuspäivistä (12 kpl), joista neljä kappaletta Helsingissä (vieraileva kansainvälinen kouluttaja)
• työskentelystä oppimisalustalla
• pienryhmätapaamisista
• kirjallisuuteen perehtymisestä
• itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
• loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, p. 09 436 2556

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, puh. 044 7290 020 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 17.1.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 18.1.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa
– kerro lyhyesti kuvaus tämän hetkisestä työnkuvastasi (erityisesti ihmisten kanssa tehtävästä auttamis- ja/tai keskustelutyöstä)
– muu sosiaali- terveys-, opetus- tai kasvatusalan työkokemus
– muu auttamis- ja keskustelutyöhön kouluttautuminen
– missä/miten aiot suorittaa koulutukseen sisältyvän harjoittelun
– miten toivot hyödyntäväsi saamaasi koulutusta

Valinnat tehdään hakemusten perusteella.

Mikäli kaikki hakijat täyttävät hakukelpoisuuden, valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

2950 € , sisältää opetuksen ja aloitusjaksoon liittyvät Lyhytterapeuttisen työskentelyn haastattelukortit.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 8 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään (hakemuksesi perään).

Ilmoittautumiset

17.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon