Koulutukset

Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamistyössä toimiville 10 op

Kuvaus

Resilienssi on erityisesti työelämän jatkuvassa muutoksessa ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja myönteisen selviytymisen tärkeä osa. Nykyisin tiedetään, että mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat uudesta, sitä todennäköisemmin heissä on luovuutta. Muutosten pelkäämisen sijasta resilientit kääntävät stressin edukseen kasvamalla oppimastaan. Kun kasvaa oppimastaan vapautuu stressistä eikä terveys tai suoriutuminen heikenny. Asenteet ja strategiat voivat auttaa muuttamaan stressaavat olot potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdollisuuksiksi. Resilienssi vähentää stressaavien elämäntapahtumien kielteisiä vaikutuksia ja sairauksia.

Resilienssitutkimus on tuottanut tietoa siitä mitkä tekijät auttavat selviytymään tilanteista ja elämänvaiheista, jotka kuormittavat. Tutkimustiedon perusteella on kehitetty resilienssin vahvistamisohjelmia organisaatioille, työyhteisöille ja yksilöille. Resilienssin vahvistamiskoulutus on todettu tärkeimmäksi ammateissa, joissa altistutaan voimakkaalle stressille. Resilienssiä tarvitaan myös myötätuntouupumukselta suojautumiseen. Lähiopetus ja resilienssiä vahvistavien menetelmien harjoittelu ovat tutkitusti resilienssin vahvistamisen tehokkaimmat menetelmät.

Aika

08.04. – 02.11.2021

Aloitusseminaari 8.4.2021 klo 9.00-16.00, Zoomin välityksellä

Työnohjaukselliset pienryhmät (á 2 tuntia)
o 9.4.2021 Zoomin välityksellä
o 5.5.2021 Zoomin välityksellä

Väliseminaari 1.9.2021 klo 9.00-16.00, Zoomin välityksellä

Työnohjaukselliset pienryhmät (á 2 tuntia)
o 2.9.2021 Zoomin välityksellä
o 1.10.2021 Zoomin välityksellä

Päätösseminaari 2.11.2021 9.00-16.00, lähitapaaminen

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Koronatilanteen vaatiessa koulutuksen lähitapaamisia voidaan toteuttaa etänä Zoom-sovelluksen välityksellä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin auttamisalan ammattihenkilöille ja johdolle, esimiehille, työsuojelu- ja HR-henkilöstölle.

Sisältö

Tässä resilienssin vahvistamiskoulutuksessa osallistuja
• perehtyy resilienssiä koskevaan tutkimustietoon ja resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin menetelmiin
• analysoi oman lähtötilanteensa stressin voimavara-, resilienssi- ja haavoittuvuustekijöiden kartoituksella
• asettaa tavoitteet ja harjoittelee asettamiensa tavoitteiden mukaisesti resilienssin vahvistamisen menetelmiä henkilökohtaisesti

Koulutuksen aloitusseminaaripäivän aikana tutustutaan resilienssiin ja analysoidaan oma lähtötilanne. Sen jälkeen osallistujat saavat välitehtäväksi valikoituun resilienssikirjallisuuteen perehtymisen ja resilienssin vahvistamisen menetelmien harjoituksia, joista opittua prosessoidaan työnohjaustapaamisissa. Resilienssin vahvistamisen valmentajana osallistujat kehittävät omassa työssään ja työyhteisössään resilienssitietoisuutta ja resilienssin vahvistamisen sovelluksia. Välitehtävätyöskentelyä ohjaavaa ja tukevaa työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä (6 osallistujaa / ryhmä) oppimisprosessissa on neljä kertaa. Väliseminaarissa annetaan syventävää tietoa resilienssivalmennuksista ja suunnitellaan omia valmennuksia. Koulutuksen päättää lopetusseminaari, jossa arvioidaan oppimisprosessia oppimispäiväkirjoihin pohjautuvia opinnäytetöitä hyödyntäen. Koulutuksessa hyödynnetään Soili Poijulan (2018) Resilienssi –Muutosten kohtaamisen taito -tietokirjaa, jonka osallistujat saavat osana koulutusmateriaaleja.

RAKENNE

Ennakkotehtävä
Oppimispäiväkirjatyöskentelyn aloittaminen ja ennakkomateriaaleihin tutustuminen

Aloitusseminaari
• Resilienssi
o määritelmä, prosessi ja tasot
• Resilientin toimintakulttuurin kehittäminen organisaatiossa
• Resilienssin tasot
o johtamisen resilienssi
o työryhmän resilienssi
o työntekijän resilienssi
• Resilienssi ja muutos
o muutokset, stressi ja myönteinen sopeutuminen
o hardiness ja resilienssitaidot
o kukoistaminen
• Ammattihenkilöiden resilienssin vahvistamisohjelmat
• Henkilökohtainen lähtötilanteen arviointi (mm. Figley & Figley: Self assessment and planning tool ja standardoidut resilienssin itsearviointityökalut)
• Työkalupakki: resilienssin vahvistamisen menetelmät ja materiaalit 1., 2., 3. ja 4.
• Henkilökohtaiset resilienssin vahvistamisen tavoitteet ja harjoittelun suunnitelma
• Oppimispäiväkirja

Työnohjaukselliset työpajat (2 x 2 t)

Väliseminaari
• Resilienssi valmennusohjelmat
o organisaatioille
o työryhmille
o yksilöille: lapset, aikuiset ja nuoret
o auttajille
o eri alojen ammattihenkilöille
o potilasryhmille
• Kokemuksia aikaisempiin koulutuksiin osallistuneiden kehittämistä valmennuksista
• Oman resilienssivalmennuksen suunnittelu

Työnohjaukselliset työpajat (2 x 2 t)

Päätösseminaari
• Resilienssin kehittymisen arviointi, oppimispäiväkirjatiivistelmät ja oppimisprosessin loppuarviointi

Kouluttajat

Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja (www.soilipoijula.fi)

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 17.3.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 18.3.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.
Kerro lyhyesti koulutus- ja työtaustastasi ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Katso tästä kouluttaja Soili Poijulan esittelyvideo koulutuksesta

Hinta

1490 € sisältäen aloitus-, väli- ja päätösseminaarit, työnohjaukselliset pienryhmätapaamiset, luentomateriaalin sekä Soili Poijulan tietokirjan Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito (2018). Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa tai erikseen sovittaessa useammassa erässä.

Ilmoittautumiset

07.04.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon