Koulutukset

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveystietoon ja sen arviointiin sekä ravitsemusfysiologiaan.

Aika

18.10.2021 – 31.07.2022

Opintokokonaisuuteen kuuluvien alajaksojen aikataulutus on alla. Osalla jaksoista on vaihtoehtoiset suorituspäivät, joten voit aloittaa opinnot joustavasti syyslukukauden alkupuolella, mutta viimeistään 18.10.2021 Elintarvikkeet ruokavaliossa -jaksolla.

Ravitsemustieteen perusteet 4 op 30.8.-1.11.2021 TAI 10.1.-7.3.2022

Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op 18.10.-7.12.2021

Ravitsemus ja liikunta 4 op
6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022

Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op 25.10.-31.12.2021 TAI 14.2.-18.4.2022

Ravitsemusfysiologia 3 op
21.3.-9.5.2022

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022

Ravintolisät 4 op
11.10.-29.11.2021 TAI 18.4.-6.6.2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista. Jos opiskelet esim. aikuiskoulutustuella, voit tehdä ravitsemustieteen perus- ja aineopintoja yhtäaikaa.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Opintopisteet

26 op

Sisältö

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
4460120 Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op
4460732 Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op
4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op
4460734 Ravitsemusfysiologia 3 op
4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
4460735 Ravintolisät 4 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot. Sinun ei tarvitse tehdä yksittäisille alajaksoille erillistä ilmoittautumista kesäyliopistoon.

Voit ilmoittautua kokonaisuudelle joustavasti alkusyksyn ajan, mutta teethän ilmoittautumisen viimeistään 29.9.2021, jotta pääset aloittamaan opinnot Elintarvikkeet ruokavaliot jaksosta 18.10.2021.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua jokaiselle kokonaisuuteen kuuluvalle alajaksolle erikseen.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 257 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste. (23 op x 9 euroa = 207 euroa. Ravintofysiologia 3 op on maksuton lukuvuoden 2021-2022 aikana.)

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2021-2022 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.
Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

11.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Infokirjeet lähetetään elokuun alussa kesän 2021 aikana ilmoittautuneille osallistujille. Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 8.8.2021.
9.8. jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset