Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 2021 (väyläryhmä 2021-2023)

Aika

01.10.2021 – 09.02.2022

Luennot pe-la 1-2.10. ja 8.-9.10. sekä la 16.10.2021 Zoom-yhteydellä

Perjantaisin klo 16.30 – 20.30,
Lauantaisin klo 9.15 – 16.00

Moodletentit
ma 1.11.2021 klo 17-20
ma 13.12.2021 klo 17-20
ke 9.2.2022 klo 17-20 (Huom, muuttunut pvm!)

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Tentti Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat

Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa

Luennot 32 tuntia. Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen.
Tentti.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus

Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

200 euroa (hinta jos osallistut vain tälle jaksolle)

Ilmoittautumiset

26.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta mikäli teet perumisen viimeistään kurssin alkua edeltävänä päivänä. Mikäli perut osallistumisesi opintojakson jo alettua perimme maksua 50% kurssin hinnasta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen