Koulutukset

Psykologian perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Aika

14.09.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjauksen aikataulu tarkentuu. Ryhmänohjaus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Alla syksyn ryhmänohjauksen aikataulu:

Kehityspsykologia 5 op
ke 14.9.
ke 5.10.
ke 19.10.

klo 16.30-19.00

Persoonallisuuspsykologia 5 op
ke 9.11.
ke 23.11.
ke 7.12.

klo 16.30-19.00

Kevään jaksojen aikataulut ilmoitetaan syksyllä 2022.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville, kuten esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
Ylläolevissa linkeissä on kerrottu opintojaksojen sisältötiedot. Kesäyliopiston järjestämän ryhmänohjaaja-mallin mukaiset opintojaksojen aikataulut ja suoritustavat päivitetään mahdollisimman pian tälle sivustolle.

Kouluttajat

Ryhmänohjaajan toimii PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Itsenäinen verkko-opiskelu + ryhmänohjaukseen osallistuminen

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Ryhmänpohjausmallissa opiskelu perustuu ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja ohjaukseen. Opinnoissa edetään etukäteen sovitussa aikataulussa ja sovituilla suoritustavoilla. Ryhmänohjaaja toimii opiskelun ja ryhmän ohjaajana ja tukijana.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti omassa tahdissa ilman ryhmänohjausta on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan Psykologian verkko-opintoja suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 30.8.2022 mennessä.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Ilmoittautuneille lähetään infokirje opintojen aloitukseen liittyen elokuun lopussa.

Ilmoittautua voi vain kokonaisuudelle.
Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille tee ilmoittautuminen suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Muu informaatio

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 530 euroa.
(Sisältää 25 opintopistettä)

• Laskutetaan 2 erässä. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.

Ilmoittautumiset

30.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset