Koulutukset

Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2020-2021 (verkko-opetus)

Kuvaus

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään ryhmänohjausta zoomin kautta Ryhmänohjaajana toimii PsT Hanna Vuorimaa.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot. Klikkaamalla jakson nimeä pääset tutustumaan tarkemmin jakson sisältöön, tavoitteeseen sekä kirjallisuustietoihin.

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) 

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Aika

17.09.2020 – 31.07.2021

Verkko-opetuksen että ryhmänohjauksen aikataulu tarkentuu.

Kehityspsykologia jakson tuutorointi:

To 17.9. (Niemenkatu 73)
To 1.10. (zoom)
To 15.10. (zoom)
(To 29.10.)

Klo 16.30-19.00

Ensimmäinen kerta lähiopetuksena kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti. Muut kerrat Zoomin kautta.

Persoonallisuuspsykologia jakson tuutoroinnit etänä Zoomin kautta.
to 12.11.,
to 19.11. ja
to 3.12.
Klo 16.30-19.00

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
to 14.1.
to 28.1.
to 11.2.
Klo 16.30-19.00

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
to 11.3.
to 25.3.
to 8.4.
Klo 16.30-19.00

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
to 29.4.
to 6.5.
to 20.5.
Klo 16.30-19.00

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Ryhmänohjaukset etänä Zoomin kautta, lukuunottamatta ensimmäistä tapaamista.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perustietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden keskeisistä teorioista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä.

Opintopisteet

25 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaajan toimii PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi.

Opiskelijan on erittäin suositeltavaa osallistua ryhmänohjaukseen. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti omassa tahdissa, on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan Psykologian verkko-opintoja suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2020 mennessä.

Muu informaatio

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Varaamme oikeudet muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 530 euroa.
Sisältää ryhmänohjauksen sekä verkko-opinnot.

• Laskutetaan 2 erässä. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.

Ilmoittautumiset

30.09.2020 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon