Koulutukset

Proosan kirjoittaminen, 5 op, kevät 2023

Aika

09.05. – 24.05.2023

ti 9.5., ke 10.5.
ti 16.5., ke 17.5.
ti 23.5., ke 24.5.

klo 16.30-19.45

tiistaina lähiopetus, keskiviikkona etäopetus

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Tavoite

Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Kurssilla perehdytään novelliin ja lyhytprossaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä / tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin aluksi sovitaan luettavat teokset/novellit/artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Ilmoittautumiset

07.05.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen