Koulutukset

Power BI perusteet -verkkokoulutus

Kuvaus

Power BI:n osaamisesta on hyötyä ja osaamisella on arvoa, sillä Power BI:stä on tullut yksi kiinnostavimmista raportointivälineistä. Sen avulla voi helposti yhdistellä dataa erilaisista tietolähteistä sekä toteuttaa dynaamisia porautuvia ja vuorovaikutteisia visualisointeja.

Jos haluat oppia Power BI:n perusteet hyvin ja kyetä laatimaan raportteja vaivattomasti heti kurssin jälkeen, tervetuloa tähän käytännönläheiseen ja mielenkiintoiseen kaksipäiväiseen koulutukseen! Perustaitojen lisäksi saat kurssilta paljon ideoita miten yhdistelet dataa ja toteutat Power BI:llä havainnollisia raportteja.

Aika

02.10. – 03.10.2023

klo 9.00-16.00 (14 oppituntia)

Paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä.

Verkkokoulutusta varten tarvitset verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen, kuulokemikrofonin ja kameran (ei pakollinen).

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Microsoftin Power BI -raportoinnin mahdollisuuksista. Koulutuksessa ei ole esitietovaatimuksia.

Sisältö

PÄIVÄ 1

Johdatus Power BI:hin ja sen mahdollisuuksiin
• Mistä Power BI muodostuu
• Datan tie raportilla tarkasteltavaksi tiedoksi
• Power BI:n hyödyntämismahdollisuudet
• Tarvittavat lisenssit

Raporttien laatimisen työvaiheet
• Datan noutaminen tietolähteestä ja sen muokkaaminen
• Taulukoiden yhdistely (tietomallin luominen)
• Yhteenvetolaskenta
• Visualisoinnit
• Raportin tallennus jakelualustalle

Raporttien ja visualisointien laatiminen
• Raporttien laatimisen hyvät käytännöt
• Oikean visualisointilajin valitseminen kuhunkin tilanteeseen
• Tutustuminen visualisointien käsittelyn perusperiaatteisiin
• Raporttisivujen suodatusten eli filtterointien sekä ositusten toteutus
• Visualisointien välinen vuorovaikutteisuus

Datan tuonti Power BI Desktopiin
• Power Query -työkaluun tutustuminen
• Kyselyiden laatiminen sekä muokkaus
• Virhetilanteiden ymmärtäminen ja virheiden korjaus
• Hyödyllisiä käytännön esimerkkejä eri tietolähteistä ja datan muokkauksesta
• Esimerkkeinä erilaisia tietokantoja, tiedostoja, avointa dataa, jne.

PÄIVÄ 2

Useiden taulukoiden yhdistämisen perusperiaatteet
• Mitä taulukoiden yhdistäminen tarkoittaa ja edellyttää
• Yhteyksien luonti ja niiden vaikutus raporttien toimivuuteen

Johdatus laskentaan
• Kaavasarakkeiden ja mittareiden luonti
• DAX-kielen peruskielioppi sekä kaavaesimerkkejä

Raporttien julkaiseminen ja jakaminen Power BI -pilvipalvelussa
• Datan päivityksen ajastus
• Raporttien jakelu lukijoille

Näiden lisäksi myös muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten:
• Muotoilut, teemavärit, kenttien luokittelut, mukautettujen visualisointien hyödyntäminen, ajan käsittely, yms.

Kouluttajat

Seniori konsultti Pauliina Heikkilä, Microsoft Certified Trainer, MCT

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 17.9.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 18.9.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

450 €

Ilmoittautumiset

17.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.