Koulutukset

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, 2020-2021, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun -kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus 3 op
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op
YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op

Ilmoittautua voi koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Mikäli haluat ilmoittautua yksittäiselle opintojaksolle huomioithan, että Johdanto muotoiluajatteluun 2 op -jakso tulee olla suoritettuna ensin. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op- jakso tulee olla suoritettuna ennen kuin voi osallistua jaksoille Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, Julkisten palvelujen muotoilu 4 op tai Palvelumuotoilun johtaminen 4 op.

Aika

19.09.2020 – 31.07.2021

Paikka

Syksyn opetus Zoomissa
Kevät 2021 joko lähiopetus tai Zoom, tarkentuu vielä

Tavoite

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
– määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
– selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
– selittää brändin käsitteen monipuolisesti
– käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
– määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.

Suoritustapa

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 3.9.2020 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Hinta

Hinta 650 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 615 euroa. (Laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot maksua useammassa erässä ota yhteyttä kesäyliopistoon)

Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 35 euroa.

Ilmoittautumiset

25.09.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset