Koulutukset

Markkinoinnin perusteet 7 op VY, syksy 2020, verkkokurssi

Kuvaus

Jakso kuuluu Kauppatieteiden kandin väyläopintoihin (Vaasan yliopisto).

Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.
Etusijalla Vaasan avoimen yliopiston kandin opintopolun opiskelijat.

Aika

21.09.2020 – 31.01.2021

Viikot 39-45, kurssi aukeaa ma 21.9.
Johdantowebinaari ke 23.9. klo 17-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin)

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 13.12. tai 31.1.

Esitiedot

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Tavoite

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.
Työelämävalmiudet: Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito. Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Kouluttajat

Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Arviointi

1-5/hylätty.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

190 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 140 euroa
– Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)

Ilmoittautumiset

20.09.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

1-5/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuteen