Koulutukset

Lääkehoito 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Turvallinen lääkehoito:

– Lääkehoidon juridiset perusteet
– Lääkehoidon prosessi
– Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot

Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen:
-Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito

Farmakologia:

– Farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
– Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
– Hengityselimistön sairauksien lääkehoito
– Ruoansulatuskanavan sairauksien lääkehoito
– Mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden lääkehoito
– Neurologisten sairauksien lääkehoito
– Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet (kilpirauhashormonien lääkkeet, glukokortikoidit)
– Diabeteslääkkeet
– Kipulääkkeet
– Mikrobilääkkeet

Harjoitustunnit 1: i.v. ja nestehoito (4h)

Harjoitustunnit 2: injektiot ja lääkkeiden jakaminen (4h)

Simulaatio (3h)

Aika

14.03. – 31.06.2023

Zoom-luennot, harjoitukset lähiopetuksena, Lähiopetukseen on osallistuttava.

Ti 14.3. Farmakologian info 1 h, 16.30-17.30 Zoom
To 30.3 Lääkehoidon info 2h klo 16:30-18:30 Zoom
La 1.4 Lääkehoito 1 klo 9-13 Zoom
Ma 3.4. Farmakologia 1 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ke 5.4. Farmakologia 2 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ti 11.4. Farmakologia 3 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ke 12.4. Farmakologia 4 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ma 17.4. Farmakologia 5 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ke 19.4. Farmakologia 6 2h klo 16.30-18.30 Zoom
To 20.4 Lääkehoito 2 klo 16:30-20:30 Zoom
La 22.4 Lääkehoidon harjoitustunti 1 klo 9-16 (ryhmä 1), lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.
Ma 24.4. Farmakologia 7 2h klo 16.30-18.30 Zoom
Ke 26.4. Farmakologia 8 2h klo 16.30-18.30 Zoom
La 29.4. Lääkehoidon harjoitustunti 2 klo 9-16 (Ryhmä 2) , lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.
Ti 2.5. Farmakologia 9 2h klo 16.30-18.30 Zoom
To 4.5. Farmakologia 10 2h klo 16.30-18.30 Zoom
La 6.5 Simulaatio (ryhmä 2 klo 9-12 & ryhmä 1 klo 13-16) , lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.

Farmakologian moodletentti avoinna 22.-25.5.2023.
Uusintamahdollisuus ajalla 26.-29.6.2023.

HUOM! Opiskelijat jaetaan 2 lähiopetusryhmään kurssin alussa.

Läsnäolovaatimukset ja poissaolot: harjoituksiin ja simulaatioihin osallistuminen on pakollista. Lääkehoidon teoriaopetukset tallennetaan, mutta on erittäin suotavaa osallistua liveluennoille.

Lääkehoidon teorioista saa korvaavan tehtävän, jos on estynyt osallistumaan luennoille.

Farmakologian osuuksiin ei ole pakollista osallistua.

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

Fanny Kilpinen (Lääkehoito, simulaatiot ja harjoitukset)

Lellu Leinonen (Farmakologia)

Suoritustapa

Suoritustapa
– Luento-opetus/verkko-opetus
– Simulaatiot ja harjoitukset lähiopetuksena

– 2 välitenttiä Lääkehoidosta Moodlessa
– Farmakologian lopputentti Moodlessa

Opintojakso on 5 op eli 135 h ja koostuu:

– lähiopetuksesta verkossa ja kampuksella
– itsenäisestä opiskelusta

Arviointi

Lääkehoitoon liittyvät tiimeissä liittyvät tehtävät ja harjoitukset:

-arviointi hyväksytty/hylätty

Lääkehoitoon liittyvät välitentit (kaksi Moodlen tenttiä 10 min/tentti)

– arviointi 1-5 (painoarvo 2/5)

Farmakologian lopputentti

– arviointi 1-5 (painoarvo 3/5)

Kirjallisuus

Lääkehoidon käsikirja, 2020. (Saano, Taam-Ukkonen). Kirja löytyy LABn Primosta verkkoversiona.