Koulutukset

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2022 (väyläryhmä 2021-2023)

Aika

13.05. – 28.08.2022

Opintojakson toteutus verkossa. Luennot Zoom-etäyhteydellä, tehtävien palautus ja lopputentti Moodlessa. Kurssi sisältää luentoja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.

Opintojakson sisältö
Yksilöessee 1: ennakkoajatukset (annetaan ennakkotehtävänä, hyväksytty/hylätty)
Luento pe 13.05.2021 klo 12-19 Yrittäjyys tutkijatohtori Anna Vuorio ja tutkijatohtori Satu Vesin
Blogitehtävä: Yksilötehtävä + vertaisarviointi ja sanallinen kommentointi (30%)

Luento pe 20.05.2021 klo 12-19 Johtaminen – tiimiytyminen, strategia ja liiketoiminnan suunnittelu, Satu Vesin ja tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Ryhmätyö: liikeideasuunnitelma aikaa tehdä juhannukseen asti, palautus viimeistään 23.6.2021 (40%)

Luento pe 27.05.2021 klo 12-19 Johtaminen – klassiset teoriat, motivaatio, esimiehenä toimiminen, tutkijatohtori Anna Vuorio ja tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Moodle-quiz kurssin lopussa: 20 % (avoinna 30.5.- 5.6.; 27.6-.3.7.; 22.-28.8.)

Esitysseminaari pe 10.6.2021 klo 16 – 19 (huom. liiketoimintasuunnitelma esitetään ennen varsinaisen kirjallisen työn palautusta) (10%)

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat

tutkijatohtori Anna Vuoriot
Tutkijatohtori Satu Vesin
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti (ajankohta avoinna)

Kirjallisuus

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.5.2022 mennessä.

Hinta

200 euroa

Ilmoittautumiset

01.05.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen