Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op, kesä 2024

Aika

05.06. – 31.08.2024

Kurssin kuuluu 2 Zoom-luentoa, jotka ovat 5.6.2024 ja 12.6.2024 klo 17-20. Luennot tallennetaan ja ne voi katsoa Moodlesta jälkikäteen. Lisäksi kurssille kuuluu tehtäviä, jotka voi tehdä kesän aikana. Tehtävien palautus elokuun 2024 loppuun mennessä.

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
– vertailla erilaisia johtamisen lähestymistapoja ja niiden merkitystä työyhteisön johtamisessa ja kehittämisessä
– tunnistaa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja lainsäädännön
– kuvata talouden seurannan indikaattoreita kustannustehokkuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjämäisen toiminnan näkökulmista
– kuvata laatutyön periaatteet ja soveltaa asiakaskeskeisten palvelujen kehittämisen keinoja
– kehittää työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Sanna Nurmiainen

Kirjallisuus

Kirjallisuus: Sari Rissanen & Johanna Lammintakanen (toim.).2017. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin Moodle-alustalla

Kuuluu kokonaisuuteen