Koulutukset

Johdatus kirjoittamiseen 5 op, kevät 2023

Aika

07.02. – 23.02.2023

ti 7.2., to 9.2.
ti 14.2, to 16.2.
ti 21.2, to 23.2.

klo 16.30-19.45

tiistaina lähiopetus, torstaina etäopetus

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Tavoite

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja tekstejä lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kirjallisen kulttuurin toimintaan, kirjoittamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja kirjallisuuden tuotanto- ja välittymismekanismeihin. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely, kirjallisuuden lukeminen. Lukupäiväkirja.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014 tai joku toinen, kurssin vastuullisen opettajan määrittelemä kirjoittamisen oppikirja.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen