Koulutukset

International Creative Business Basics, 3 op, kevät 2023

Kuvaus

Aika: Aikataulu tarkentuu (alustavasti huhti-toukokuu 2023), reaaliaikaiset etäoppitunnit

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja caset (16 t), kirjalliset tehtävät

Aika

01.04. – 31.05.2023

Verkkoluennot
19.4.,
26.4.,
3.5. ja
10.5.2023
klo 17–20.15

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Kati Uusi-Rauva

Suoritustapa

Verkko-luennot 16 tuntia, kirjalliset tehtävät + esitys

Emoyliopisto

Taideyliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen