Koulutukset

Hallinto-oikeus 7 op, TY, kevät 2021, etäopetus

Aika

14.04. – 18.08.2021

Luennot
ke-to 14.-15.4.2021 Mikael Koillinen
klo 17-19.30

ke-to 21.-22.4. Mikael Koillinen
klo 17-20.15

la 24.4. klo 10-13.45 Olli Wikberg

Tentit

tentti ke 5.5. klo 17-20
1. uusinta ke 16.6. klo 17-20
2. uusinta ke 18.8. klo 17-20

Paikka

Etäopetus Zoomin kautta tai Niemenkatu 73, Lahti

Esitiedot

Johdatus oikeustieteeseen 2 op tai vastaavat tiedot.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut samantasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.
Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO

Tavoite

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Hallinto-oikeuden järjestelmä
Julkishallinnon organisaatio
Hallintomenettely
Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
Virkamiesoikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet
Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Kouluttajat

OTT Mikael Koillinen
OTT Olli Wikberg

Suoritustapa

Etäopetus Zoomin kautta 18 tuntia tai mahdollinen lähiopetus
Tentti lähitenttinä

Arviointi

0-5

Opintojakson opetuksen aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä.

Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä.

Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2. uudistettu painos, 2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa), luvut IV 10, V, VI, VII 1-9.
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2018) (myös verkossa ja ekirjana)
Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141
Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan?: Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 2015, s. 954-972

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2021 mennessä

Hinta

Hinta 200 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 180 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.

Ilmoittautumiset

14.04.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5

Opintojakson opetuksen aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä.

Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä.

Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.