Koulutukset

Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op on kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluva valinnainen tieteenalaa tukeva opintokokonaisuus.

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Aika

08.09.2022 – 31.05.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Tarkat jaksokohtaiset aikataulut on nähtävillä yksittäisten alajaksojen kohdalla, sivun lopusta. TULOSSA PIAN!

Opinnot alkavat 8.9.2022 ja päättyvät alustavasti 31.5.2023. Päättymisaika on alustava sekä viitteellinen ja opiskelijan itse opiskeluun käyttämä aika saattaa vaikuttaa opintojen varsinaiseen päättymispäivään. Huomioithan tämän mikäli haet aikuiskoulutustukea.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
• opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Opetus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa. Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista. Luentoja ei tallenneta.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op

Tarkemmat tiedot jokaisesta opintojaksosta löydät sivun alareunassa olevista linkeistä. Puuttuvat tiedot täydentyvät. TULOSSA PIAN!

Suoritustapa

Reaaliaikainen kontaktiopetus verkon välityksellä. Lisäksi itsenäistä opiskelua.

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Verkkoluentoja ei pääsääntöisesti tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 24.8.2022 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
• Opintokokonaisuudelle otetaan maksimissaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jos haluat ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tee ilmoittautuminen suoraan ao. jakson kautta sivun alareunasta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tai haet keväällä 2023 korkeakouluun ja tarvitset todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta tiettyyn päivään mennessä:

Virallisen opinto-oikeuden opintoihin myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. kevään jaksojen aikataulut ja tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

620 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 550 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu: 70 euroa.

Yksittäisen jakson hinta 160 euroa

Ilmoittautumiset

24.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot