Koulutukset

Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)

Kuvaus

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Opetus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa. Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 10.9.-25.10. 
Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit,
osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät
Verkkoluento: to 10.9. klo 16.45-20
Ryhmäwebinaarit:
to 24.9. klo 16-18.30
ke 7.10. klo 16-18.30
la 10.10. klo 9-15 

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op 26.10.-14.12. 
Suoritustapa: Verkkoluennot ja webinaarit, verkkotyöskentely,
oppimistehtävä
Verkkoluennot:
ma 26.10. klo 17.30-19.45
ma 2.11. klo 16.30-19.30
ma 9.11. klo 16.30-19.30

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op 
Katsomusaineet (Arto Kallioniemi)
verkkoluennot/webinaarit: pe 15.1. klo 16-20.30 ja la 16.1. klo 9-15
Taito- ja taideaineet (Sara Sintonen)
verkkoluennot/webinaarit: ke 27.1.-17.2. klo 16.30-19.45

Äidinkielen, kirjallisuuden sekä draaman didaktiikka I 5 op 

Draama: (Tapio Toivanen)

verkkoluento ti 9.3. klo 17-20
webinaarit: ti 23.3., ti 6.4. ja ti 20.4. klo 17-18.30

Äidinkieli ja kirjallisuus: (Päivi Okkonen)

verkkoluennot:
to 11.3. klo 16.30-19.45
to 18.3. klo 16.30-19.45
Ryhmäwebinaarit:
ma 29.3. klo 17.00-18.15
ke 7.4. klo 17.00-18.15
ti 13.4. klo 17.00-18.15
ke 21.4. klo 17.00-18.15

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op
Yhteinen verkkoluento 23.4. klo 17.30-19.30
Ympäristö ja luonnontieto:
-ryhmäopetus 26.4. klo 17.15-18.15
-itsenäiset tehtävät ja ryhmätehtävät 24.4.-1.6., tehtävien palautus 1.6.
Matematiikka:
-verkkotyöskentely Moodlessa 24.4.-24.5., tehtävien palautus 24.5.
-ryhmäopetus 25.5. klo 16-18

Aika

10.09.2020 – 31.07.2021

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Paikka

Verkko-opinnot Helsingin yliopiston Moodlessa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Tavoite

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
• opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Etäopetus
Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Hinta

Hinta 505 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 435 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 70 euroa.

Ilmoittautumiset

04.10.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset