Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, syksy 2023

Aika

05.09. – 11.10.2023

Verkkoluennot
ti 5.9. klo 16.15-19.45
ti 12.9. klo 16.15-19.45
ma 25.9. klo 16.15-19.45

Ryhmäopetus
ke 27.9.2023 klo 16.15–19.45
ke 4.10.2023 klo 16.15–19.45
ke 11.10.2023 klo 16.15–19.45

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi:

– hallitset perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta
– hallitset perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta
– kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana
– ymmärrät joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen
– osaat soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään:

– pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä
– esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista
– esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia
– esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää
– esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä

Kouluttajat

KT Laura Niemi

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mikä sisältää verkkoluennot, ryhmäkerrat, oppimistehtävät ja yksilöesseen.

Arviointi

Arvosteluasteikko on H–5.

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

– Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
– Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
– Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 170 euroa.

Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

Ilmoittautumiset

28.08.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen