Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Erityisherkän ihmisen kohtaaminen ja tukeminen (verkko)

Kuvaus

Arviolta viidesosa ihmisistä on erityisherkkiä. Kyseessä on hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä.

Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille.

Herkkyys ilmenee yksilöllisesti ja itsessään se ei ole sairaus, vika tai vamma, vaan neutraali ja oikeissa olosuhteissa varsin myönteinen ominaisuus. Joskus herkällä ihmisellä voi olla lisäksi/erityisherkkyyden sijaan jokin diagnosoitu sairaus tai häiriö, myös silloin herkkyyden tunnistamisesta ja ymmärtämisestä on apua muun hoidon ohella.

Aika

06.06.2024

klo 9.00-15.00

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Etäsovellus ilmoitetaan koulutuskutsun yhteydessä.

Verkkokoulutusta varten tarvitset verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen.

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi esimerkiksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstölle, eri alojen esimiehille sekä muille erityisherkkyydestä kiinnostuneille, jotka haluavat oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja tukemaan erityisherkkiä lapsia ja aikuisia. Moni näille aloille hakeutuva työntekijä on itsekin erityisherkkä, joten koulutus voi tarjota eväitä myös osallistujien itsetuntemukseen ja työssä jaksamiseen.

Sisältö

Koulutuspäivä tarjoaa kattavan, monipuolisen ja käytännönläheisen tietopaketin erityisherkkyydestä erittäin kokeneen ja aiheeseen syvästi perehtyneen psykologin kouluttamana.

• Tietoa erityisherkän lapsen/nuoren/aikuisen tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi.
• Opit ymmärtämään herkän lapsen/aikuisen tyypillisiä haasteita ja vahvuuksia sekä erityisherkkyyden vaikutuksia ihmisen arkeen, kokemuksiin ja käyttäytymiseen.
• Saat monia vinkkejä ja keinoja herkän ihmisen kohtaamiseen, kuinka tukea häntä parhaalla mahdollisella tavalla kehittymään ja saamaan omat kykynsä käyttöön.

Liian kuormittavassa ympäristössä ja puutteellisen palautumisen seurauksena erityisherkällä ihmisellä voi ilmetä mm. tunteiden- tai käyttäytymisen säätelyn ongelmia tai alisuoriutumista, jotka ovat ehkäistävissä ja korjattavissa oikeanlaisin tukikeinoin.

Kouluttajat

Psykologi, työterveyspsykologi ja tietokirjailija Heli Heiskanen.

Heli Heiskanen on toiminut psykologina ja kouluttajana 20 vuoden ajan ja hänellä on vankka kokemus (työ)hyvinvoinnin ja erilaisten ihmisyyden ja ihmissuhteiden haasteiden ohjaamisesta psykologin vastaanotolla, koulutuksissa ja työnohjausryhmissä sekä näiden taitojen omaksumisesta myös omassa elämässään. Hän on auttanut tuhansia eri alojen ammattilaisia ja yksityishenkilöitä erityisherkkyyden ymmärtämiseen ja herkän ihmisen tukemiseen. Hänen lähestymistapansa on samaan aikaan kokonaisvaltainen, syvällinen ja käytännönläheinen. Hän on julkaissut aiheesta tietokirjat Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään (2016) ja Erityisherkän lapsen kanssa (2022), jotka ovat suositeltavaa oheislukemistoa tähän koulutukseen.

Suoritustapa

Päivä rakentuu luento-osuuksista, sisältää hieman pienryhmätyöskentelyä, vastauksia osallistujien kysymyksiin sekä hyvinvointia ja oppimista tukevia ohjattuja läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia.

Koulutuspäivän aikana osallistuja tekee oman suunnitelman/suuntaviivat tavoista, joilla hän voi soveltaa koulutuksen antia oman työn käytäntöön.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kesayliopisto@hamk.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 22.5.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.5.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee riittävästi määräaikaan mennessä.

Hinta

180 €, sisältää opetuksen ja luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

22.05.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus