Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus 4 op, syksy 2021

Kuvaus

Aikataulu tarkentuu!

Tavoite ja sisältö:
Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

– Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
– Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
– Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
– Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.

Aika

13.11. – 13.12.2021

Opetus:
la 13.11.2021, klo 9.30-16.30
la 20.11.2021, klo 9.30-16.30

Muut opetuskerrat ja yksilötehtävän palautuspäivä tarkentuvat.

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Luennot (28 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista etäluennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 4.11.2021 mennessä.

Muu informaatio

Opintojakso tehdään lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelman mukaisesti.

80% läsnäolovaatimus.
Luentoja ei nauhoiteta.
Poissaoloja ei voi korvata tehtävillä.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 98,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 90 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen