Koulutukset

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa perehdytään luonnon perusilmiöihin soluista ja eliöyksilöistä sekä populaatioista ja eliöyhteisöistä aina globaaliin mittakaavaan asti. Opintojaksoilla tutustutaan luonnon monimuotoisuuden eri tasoihin ja perehdytään elämän evoluutioon sekä geofyysisiin ja kemiallisiin prosesseihin, jotka mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla. Keskeisenä teemana on myös luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus sekä ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Opintojaksoilla perehdytään myös luonnontieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteeseen sekä tieteenalan tutkimukseen.

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Opintojen aloitus- ja päättymispäivä tarkentuu, opetuksen aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Aika

01.08.2022 – 31.07.2023

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

– kuvailla ja selittää biologiset perusrakenteet ja –ilmiöt biomolekyyleistä ja soluista ekosysteemien kautta biomeihin sekä niiden liittymisen fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin.

– kuvailla ja selittää luonnon tärkeimmät toiminnalliset prosessit, kuten fotosynteesin, solun aineenvaihdunnan, perinnöllisen informaation kulun sekä energian virtauksen ja ravinteiden kierrot.

– selittää, miten ihminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

– kuvata bio- ja ympäristötieteiden keskeisimmät käsitteet.

– kuvata luonnontieteellisen tiedon luonteen ja tutkimusprosessin sekä omaa kriittisen ajattelun taitoja.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää jaksot:

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op)
BENP1002 Vesi ja vesistöt (5 op)
BENP1003 Solun elämä (5 op)
BENP1004 Luonnon monimuotoisuus (5 op)
BENP1005 Ihminen ja ympäristö (5 op)

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, harjoitukset, reaaliaikainen kontaktiopetus etänä, itsenäiset tehtävät sekä tentit. Opintoja ei voi suorittaa kokonaan etänä.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen alkaa mahdollisimman pian!

Hinta

Tarkentuu