Koulutukset

Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Kauppatiede perusopinnot 30 op, UEF, 2019-2020, verkko-opinnotJatkuva haku
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op, UEF, 2019-2020, verkko-opinnotJatkuva haku
Ravitsemustieteen aineopinnot, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot, lv 2019-2020 verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot, lv 2019-2020 verkko-opinnot, 25 opJatkuva haku
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, lv 2019-2020, verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 25 opJatkuva haku
Gerontologian perusopinnot, lv. 2019-2020, 25 op, UEF02.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op, UEF, 2019-202002.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede), 25 op, UEF, 2019-202002.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, HY, 2019-202009.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, HY, 2019-202009.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202009.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2019-202012.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 29 op, VY, 2019-2020, alk. syksy 201716.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2019-202119.09.2019 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, LY, 2019-202021.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202023.09.2019 - 31.07.202025.09.2019
Kemian perusopinnot, 25 op, JY, 2019-202027.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, 2019-202001.10.2019 - 31.07.202030.09.2019

Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Sosiaalipediatria 3 op, TY, kevät 201928.02. - 31.09.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkkokurssi, kevät 2020)01.04.2019 - 31.05.202017.03.2020
Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)01.08.2019 - 31.07.2020
Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)01.08.2019 - 31.07.2020
Elimistön rakenne ja toiminta (4 op)Jatkuva haku
Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op (BENP1001), 2019-202001.08.2019 - 31.07.2020
Johdatus kirjoittamiseen 5 op (LUKI1001)01.08.2019 - 31.07.2020
Kansainvälinen laskentatoimi, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 6 opJatkuva haku
Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)01.08.2019 - 31.07.2020
Proosan kirjoittaminen 6 op (LUKI1003)01.08.2019 - 31.07.2020
Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)01.08.2019 - 31.07.2020
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, HY28.08.2019 - 10.02.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdatus gerontologiaan, 2 op, UEF02.09. - 29.09.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Akateemisista opiskelutaidoista työelämän valmiuksiin 5 op02.09. - 20.10.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet, 4 op02.09. - 27.10.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Elimistön rakenne ja toiminta, 4 opJatkuva haku
Terveyskunto terveyden edistäjänä, 5 opJatkuva haku
Johdatus oikeustieteeseen 2 op, TY, syksy 201907.09. - 31.12.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, HY09.09. - 23.10.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, 5 op, UEF09.09. - 31.12.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemus ja liikunta (terveysliikunta), 4 opJatkuva haku
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, HY09.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sinustako hallintotieteilijä?, 2 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Tutustu kauppatieteisiin 3 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Tutustu viestintätieteisiin, 2 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Kehityspsykologia I 5 op , JY, 2019-202012.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Opi taitavaksi yritysviestijäksi, 2 op (verkkokurssi, syksy 2019)16.09. - 13.11.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johtamis- ja organisaatioteorioiden klassikot 5 op16.09.2019 - 05.05.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op, syksy 201916.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 6 opJatkuva haku
Tuen tarve 5 op, HY18.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, HY19.09.2019 - 29.04.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Kirjanpidon peruskurssi 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Markkinoinnin perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Mikroteoria 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Rahoituksen perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op (lähiopetus, syksy 2019)20.09.2019 - 24.02.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdanto muotoiluajatteluun 2 op, LY21.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op)23.09. - 01.11.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op23.09. - 08.12.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, HYJatkuva haku
Oppimisen haasteet 5 op, HY23.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op, UEF25.09.2019 - 31.07.2020
KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op, syksy 201927.09.2019 - 31.07.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op30.09. - 10.11.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 6 op, UEF30.09.2019 - 13.01.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op30.09.2019 - 08.04.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op, verkkokurssi syksy 201930.09.2019 - 15.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, HY02.10.2019 - 31.07.202029.09.2019
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, LY04.10.2019 - 31.07.202029.09.2019
Kansainvälinen oikeus 6 op, TY, 2019-202005.10. - 31.12.201929.09.2019
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op09.10.2019 - 31.07.202008.10.2019
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (lähiopetus, syksy 2019)09.10.2019 - 31.07.202001.10.2019
Hankintatoimen perusteet, 6 op (LUT väyläopinnot)19.10.2019 - 31.05.202118.10.2019
Elintarvikkeet ruokavaliossa, 5 op, UEF21.10. - 16.12.201913.10.2019
Lasten ja nuorten terveys (5 op)21.10. - 16.12.201906.10.2019
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, 5 op, UEF25.10. - 31.12.201910.10.2019
Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op. HY28.10. - 09.12.201914.10.2019
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op28.10. - 31.12.201913.10.2019
Liikunta ja sairaudet, 4 op28.10. - 31.12.201914.10.2019
Ravitsemus ja ruokavaliot, 5 op, UEF28.10.2019 - 20.04.202002.02.2020
Persoonallisuuspsykologia I, 5 op , JY, 2019-202007.11.2019 - 31.07.202020.11.2019
Brändi ja visuaalisuus 3 op, LY09.11.2019 - 31.07.202027.10.2019
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 6 op, UEF12.11. - 31.12.201928.10.2019
Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)15.11. - 31.12.201914.11.2019
Johdon laskentatoimi, 3 op (lähiopetus, syksy 2019) 25.11. - 31.12.201910.11.2019
Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, 2019-202029.11.2019 - 31.07.202014.11.2019
Työoikeus 7 op, TY, 2019-202016.12.2019 - 31.07.202008.12.2019
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, LY01.01. - 31.07.202031.12.2019
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op 01.01. - 31.07.202031.12.2019
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, LY01.01. - 31.07.202031.12.2019
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op, kevät 202001.01. - 31.07.202031.12.2019
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op, JY, 2019-202001.01. - 31.07.202031.12.2019
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, LY01.01. - 31.07.202031.12.2019
Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op , JY, 2019-202001.01. - 31.07.202031.12.2019
Psykologian tutkimusmenetelmät I , 5 op, JY, 2019-202001.01. - 31.07.202031.12.2019
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op)01.01. - 31.07.202031.12.2019
Yrityspeli, 2 op (kevät 2020)01.01. - 31.07.202031.12.2019
Ravitsemus ja liikunta (ravitsemustiede), 4 op, UEF02.01. - 02.03.202015.12.2019
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY06.01. - 20.04.202015.12.2019
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY06.01. - 31.07.202015.12.2019
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op07.01. - 22.03.202015.12.2019
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (kasv.) 3 op , HY, kevät 202007.01. - 15.04.202001.12.2019
Sosiaalityön teoreettiset perusteet, 5 op, UEF13.01. - 30.04.202015.12.2019
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin, 5 op, UEF20.01. - 16.03.202005.01.2020
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op, kevät 202024.01. - 22.02.202012.01.2020
Työikäisen terveys (5 op)03.02. - 06.04.202019.01.2020
KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 op, verkkokurssi, kevät 202003.02. - 30.04.202026.01.2020
Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet, 5 op, UEF03.02. - 30.04.202019.01.2020
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, 2019-202004.02. - 31.07.202020.01.2020
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa, 3 op, UEF24.02. - 06.04.202016.02.2020
Liikunnan turvallisuus, 4 op24.02. - 12.04.202009.02.2020
Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op, HY02.03. - 16.04.202017.02.2020
Strateginen johtaminen 7 op (verkkokurssi, kevät 2020)02.03. - 10.05.202016.02.2020
Tutkiva sosiaalityö, 5 op, UEF02.03. - 22.05.202016.02.2020
Palvelujen markkinointi 5 op, LY05.03. - 31.07.202019.02.2020
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito, 6 op, UEF23.03. - 01.06.202008.03.2020
Oikeushistoria 6 op, TY, 2019-202027.03. - 31.07.202012.03.2020
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op06.04. - 24.05.202022.03.2020
Ravitsemusfysiologia, 4 op, UEF06.04. - 08.06.202029.03.2020
Hallinto-oikeus 7 op, TY, kevät 202022.04. - 31.07.202007.04.2020

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: