Koulutukset

Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Farmasian yksittäiset opintojaksot 1-25 op, UEF, 2018-201911.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op, HY, 2018-201910.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY, 2018-201928.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Gerontologian perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201903.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatiede perusopinnot, 30 op, UEF, 2018-2019Jatkuva haku
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 31 op, VY, 2018-2019, alk. syksy 201707.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op, verkko-opinnot, UEF, 2018-2019Jatkuva haku
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201901.10.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201924.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2018-201913.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201919.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op, UEF, 2018-201910.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op, UEF, 2018-201910.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201924.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op, HY, kevät 201907.02. - 25.04.201923.01.2019
Akateemiset viestintätaidot 3 op, VY, 2018-201901.04. - 31.07.201917.03.2019
Hallinto-oikeus 7 op, TY, 2018-201924.04. - 31.08.201909.04.2019
Henkilöstöoikeus 6 op, VY, 2018-201908.02. - 09.02.201907.02.2019
Markkinaoikeus 7 op, VY, 2018-201907.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Oikeushistoria 6 op, TY, 2018-201918.01. - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, 2018-201904.02. - 12.06.201920.01.2019
Sosiaalipediatria 3 op, TY, kevät 201901.02. - 31.07.201913.01.2019
Rikosoikeus 8 op, TY, 2018-201916.11.2018 - 01.04.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tilastotieteen perusteet 5 op, VY, 2018-201928.01. - 14.04.201915.12.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (kasv.) 3 op , HY, kevät 201904.02. - 01.04.201920.01.2019
Työoikeus 7 op, TY, syksy 201814.11.2018 - 10.04.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, 2018-201908.03. - 04.06.201921.02.2019
Johtamisen perusteet 7 op, (JOHT1010), VY, 2018-201913.09. - 31.12.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op TY, kevät 201901.01. - 30.09.201916.12.2018
Ravitsemus ja liikunta 4 op, UEF, lähiopetus08.03.2018 - 31.07.201921.02.2019
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet, 5 op, JY02.09.2018 - 31.07.201931.12.2018
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I, 5 op, JY02.09.2018 - 31.07.201931.12.2018
PSYP140 Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op, JY02.09.2018 - 31.07.201931.12.2018
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I, 5 op, JY02.09.2018 - 31.07.201931.12.2018
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, HY10.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tuen tarve 5 op, HY18.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op, UEF29.10.2018 - 22.04.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemustieteen perusteet 4 op, UEF, lähiopetus21.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, HY, lähiopetus28.09.2018 - 11.02.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY28.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op, UEFJatkuva haku
Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op, UEFJatkuva haku
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, UEF01.10.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, HY03.10.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Oppimisen haasteet 5 op, HY10.10.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op, UEF, lähiopetus12.10.2018 - 29.01.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op, UEF22.10. - 14.12.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Lasten ja nuorten terveys, 5 op, UEF01.11.2018 - 30.01.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op, HY, lähiopetus09.11.2018 - 19.01.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, UEF03.12.2018 - 04.03.2019
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op, UEF, lähiopetus01.01. - 31.07.201916.12.2018
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op, UEF12.01. - 17.03.201916.12.2018
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op, UEF, lähiopetus14.01. - 04.03.201916.12.2018
Matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op, HY, lähiopetus23.11.2018 - 02.02.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työikäisen terveys 5 op, UEF04.02. - 31.03.201920.01.2019
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op, UEF25.02. - 31.09.201917.02.2019
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op, HY, lähiopetus08.03. - 03.06.201921.02.2019
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, UEF25.03. - 03.06.201910.03.2019
Ravintofysiologia 4 op, UEF08.04. - 03.06.201931.03.2019
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op, UEF, lähiopetus26.04. - 31.07.201911.04.2019
Katsomus- ja taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op, HY, lähiopetus03.05. - 18.05.201918.04.2019
Digiajan työelämä 3 opJatkuva haku
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti, 4 opJatkuva haku
Laatuajattelun perusteet, 1 opJatkuva haku
Solubiologian perusteet, 3 op19.09. - 31.12.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Johdatus farmakologiaan 4,5 op19.10.2018 - 30.01.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Laatuajattelun perusteet farmasiassa, 1 op12.11. - 31.12.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Farmaseuttinen kemia, 2 op01.01. - 31.07.201916.12.2018
Lääkkeet terveydenhuollossa, 3.5 op01.01. - 31.07.201916.12.2018
Liikunta ja sairaudet 4 op, UEF, lähiopetus08.02. - 21.05.201924.01.2019
Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op, HY)04.03. - 18.04.201917.02.2019
Lääkkeet ja yhteiskunta, 3 opJatkuva haku

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme