Koulutukset

Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY, 2018-201928.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 31 op, VY, 2018-2019, alk. syksy 201707.09.2018 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatiede perusopinnot 30 op, UEF, 2019-2020, verkko-opinnotJatkuva haku
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 25 op, UEF, 2019-2020, verkko-opinnotJatkuva haku
Ravitsemustieteen aineopinnot, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot, lv 2019-2020 verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot, lv 2019-2020 verkko-opinnot, 25 opJatkuva haku
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, HY, 2019-202012.08.2019 - 31.07.202011.08.2019
Kemian perusopinnot, 25 op, JY, 2019-202012.08.2019 - 31.07.202011.08.2019
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, LY, 2019-202012.08.2019 - 31.07.202011.08.2019
Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2019-202012.08.2019 - 31.07.202011.08.2019
Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202021.08.2019 - 31.07.202013.08.2019
Gerontologian perusopinnot, lv. 2019-2020, 25 op, UEF02.09.2019 - 31.07.202018.08.2019
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op, UEF, 2019-202002.09.2019 - 31.07.202018.08.2019
Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede), 25 op, UEF, 2019-202002.09.2019 - 31.07.202018.08.2019
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, HY, 2019-202009.09.2019 - 31.07.202025.08.2019
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202009.09.2019 - 31.07.202025.08.2019
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 29 op, VY, 2019-2020, alk. syksy 201716.09.2019 - 31.07.202008.09.2019
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, lv 2019-2020, verkko-opinnot, 35 opJatkuva haku
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2019-202119.09.2019 - 31.05.2021
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 25 op24.09.2019 - 31.07.202015.09.2019
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202025.09.2019 - 31.07.202010.09.2019
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF, 2019-202030.09.2019 - 31.07.202015.09.2019
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, 2019-202001.10.2019 - 31.07.202030.09.2019

Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Hallinto-oikeus 7 op, TY, 2018-201924.04. - 31.08.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaalipediatria 3 op, TY, kevät 201928.02. - 31.09.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkkokurssi, kevät 2020)01.04.2019 - 31.05.202017.03.2020
Ravitsemustieteen perusteet, 4 op, UEF11.06. - 13.08.201929.03.2020
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)01.08.2019 - 31.07.2020
Brändi ja visuaalisuus 3 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)01.08.2019 - 31.07.2020
Elimistön rakenne ja toiminta (4 op)Jatkuva haku
Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op (BENP1001), 2019-202001.08.2019 - 31.07.2020
Johdanto muotoiluajatteluun 2 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Johdatus kirjoittamiseen 5 op (LUKI1001)01.08.2019 - 31.07.2020
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Kansainvälinen laskentatoimi, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 6 opJatkuva haku
Kehityspsykologia I 5 op , JY, 2019-202001.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op01.08.2019 - 31.07.2020
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op, JY, 2019-202001.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 6 opJatkuva haku
Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)01.08.2019 - 31.07.2020
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op , JY, 2019-202001.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Palvelujen markkinointi 5 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, LY01.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Persoonallisuuspsykologia I, 5 op , JY, 2019-202001.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Proosan kirjoittaminen 6 op (LUKI1003)01.08.2019 - 31.07.2020
Psykologian tutkimusmenetelmät I , 5 op, JY, 2019-202001.08.2019 - 31.07.202031.07.2019
Sinustako hallintotieteilijä?, 2 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)01.08.2019 - 31.07.2020
Tutustu kauppatieteisiin 3 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Tutustu viestintätieteisiin, 2 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)Jatkuva haku
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, HY28.08.2019 - 31.07.202020.08.2019
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, HY28.08.2019 - 31.07.202020.08.2019
Oikeushistoria 6 op, TY, 2019-202001.09.2019 - 31.07.202031.08.2019
Johdatus gerontologiaan, 2 op, UEF02.09. - 29.09.201918.08.2019
Akateemisista opiskelutaidoista työelämän valmiuksiin 5 op02.09. - 20.10.201918.08.2019
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet, 4 op02.09. - 27.10.201918.08.2019
Johtamis- ja organisaatioteorioiden klassikot 5 op02.09.2019 - 30.04.202025.08.2019
Elimistön rakenne ja toiminta, 4 opJatkuva haku
Terveyskunto terveyden edistäjänä, 5 opJatkuva haku
Johdatus oikeustieteeseen 2 op, TY, syksy 201907.09. - 31.12.201923.08.2019
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, 5 op, UEF09.09. - 31.12.201925.08.2019
Ravitsemus ja liikunta (terveysliikunta), 4 opJatkuva haku
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, HY09.09.2019 - 31.07.202025.08.2019
Opi taitavaksi yritysviestijäksi, 2 op (verkkokurssi, syksy 2019)16.09. - 13.11.201901.09.2019
Tuen tarve 5 op, HY18.09.2019 - 31.07.202003.09.2019
Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Kirjanpidon peruskurssi 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Markkinoinnin perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Mikroteoria 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Rahoituksen perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)19.09.2019 - 31.05.2021
Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op (lähiopetus, syksy 2019)20.09.2019 - 24.02.202005.09.2019
Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op)23.09. - 01.11.201908.09.2019
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op23.09. - 08.12.201918.08.2019
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, HY23.09.2019 - 31.07.202015.09.2019
Oppimisen haasteet 5 op, HY23.09.2019 - 31.07.202031.07.2019
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op, UEF25.09.2019 - 31.07.2020
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op30.09. - 10.11.201915.09.2019
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 6 op, UEF30.09.2019 - 13.01.202015.09.2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op30.09.2019 - 08.04.202022.09.2019
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, HY02.10.2019 - 31.07.202017.09.2019
Kansainvälinen oikeus 6 op, TY, 2019-202005.10. - 31.12.201929.09.2019
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (lähiopetus, syksy 2019)09.10.2019 - 31.12.202001.10.2019
Hankintatoimen perusteet, 6 op (LUT väyläopinnot)19.10.2019 - 31.05.2021
Elintarvikkeet ruokavaliossa, 5 op, UEF21.10. - 16.12.201913.10.2019
Lasten ja nuorten terveys (5 op)21.10. - 16.12.201906.10.2019
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, 5 op, UEF25.10. - 31.12.201910.10.2019
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op28.10. - 31.12.201913.10.2019
Liikunta ja sairaudet, 4 op28.10. - 31.12.201914.10.2019
Ravitsemus ja ruokavaliot, 5 op, UEF28.10.2019 - 20.04.202002.02.2020
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 6 op, UEF12.11. - 31.12.201928.10.2019
Johdon laskentatoimi, 3 op (lähiopetus, syksy 2019) 25.11. - 31.12.201910.11.2019
Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, 2019-202029.11.2019 - 31.07.202014.11.2019
Työoikeus 7 op, TY, 2019-202016.12.2019 - 31.07.202008.12.2019
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op)01.01. - 31.07.202031.12.2019
Yrityspeli, 2 op (kevät 2020)01.01. - 31.07.202031.12.2019
Ravitsemus ja liikunta (ravitsemustiede), 4 op, UEF02.01. - 02.03.202015.12.2019
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op07.01. - 22.03.202015.12.2019
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, HY09.01. - 31.07.202002.01.2020
Sosiaalityön teoreettiset perusteet, 5 op, UEF13.01. - 30.04.202015.12.2019
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin, 5 op, UEF20.01. - 16.03.202005.01.2020
Työikäisen terveys (5 op)03.02. - 06.04.202019.01.2020
Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet, 5 op, UEF03.02. - 30.04.202019.01.2020
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa, 3 op, UEF24.02. - 06.04.202016.02.2020
Liikunnan turvallisuus, 4 op24.02. - 12.04.202009.02.2020
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY24.02. - 31.07.202016.02.2020
Strateginen johtaminen 7 op (verkkokurssi, kevät 2020)02.03. - 10.05.202016.02.2020
Tutkiva sosiaalityö, 5 op, UEF02.03. - 22.05.202016.02.2020
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito, 6 op, UEF23.03. - 01.06.202008.03.2020
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op06.04. - 24.05.202022.03.2020
Ravitsemusfysiologia, 4 op, UEF06.04. - 08.06.202029.03.2020
Hallinto-oikeus 7 op, TY, kevät 202022.04. - 31.07.202007.04.2020

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme