Koulutukset

Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2019-202119.09.2019 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, LY, kevät 2020 - syksy 202025.01. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, kevät 2020 -syksy 202006.03. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 22 op, VY, 2020-2021, alk. syksy 201701.08.2020 - 31.07.2021
Kulttuuriantropologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Laskentatoimi ja verotus aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Markkinoinnin sivuaineopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Kauppatiede perusopinnot 26 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Ravitsemustiede aineopinnot 35 op, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op TY, lv. 2020-202127.08.2020 - 31.07.202123.08.2020
Gerontologian perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202131.08.2020 - 31.07.202123.08.2020
Ravitsemustiede perusopinnot 26 op, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Kemian perusopinnot valinnaisina opintoina, JY, lv. 2020 - 202101.09.2020 - 31.07.202117.08.2020
Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2020-202101.09.2020 - 31.07.202131.08.2020
Sosiaalityö aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-202101.09.2020 - 31.07.202130.08.2020
Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)02.09.2020 - 31.07.202124.08.2020
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Terveysliikunta perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot07.09.2020 - 31.07.202123.08.2020
Kasvatustiede perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)08.09.2020 - 31.07.202131.08.2020
Sosiaalityö perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202109.09.2020 - 31.07.202106.09.2020
Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opetus syksy 20, lähiopetus kevät 21)10.09.2020 - 31.07.202131.08.2020
Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot18.09.2020 - 31.07.202106.09.2020
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2020-202218.09.2020 - 31.07.202231.08.2020
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, 2020-2021, monimuoto-opinnot19.09.2020 - 31.07.202103.09.2020
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202121.09.2020 - 31.07.202117.09.2020
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202124.09.2020 - 31.07.202113.09.2020

Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Hallinto-oikeus 7 op, TY, kevät 202101.01.2020 - 31.07.202131.12.2020
Hankintatoimen perusteet 6 op, LUT, syksy 202010.01.2020 - 31.07.202231.10.2020
Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)18.01. - 25.08.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)07.02. - 31.12.2020
Palvelujen markkinointi 5 op, LY, kevät -syksy 202001.04. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)02.04.2020 - 31.05.2021
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, LY, kevät-syksy 202016.04. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Mikroteoria 6 op (LUT väyläopinnot)16.04.2020 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Academic and Professional Communication in English 4 op HY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op UEF, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op UEF, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I, 5 op (lähiopetus, kevät 2021)01.08.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Portugalin alkeiskurssi, osa I, 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Portugalin alkeiskurssi, osa II, 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Sienikurssi 3 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Suomen peruskielioppi, 5 op01.08.2020 - 31.07.2021
Toisen kotimaisen kielen suull. ja kirjall. taito, ruotsi 3 op HY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op HY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Viron alkeiskurssi 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)14.08. - 31.12.202013.08.2020
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT väyläopinnot), syksy 202021.08.2020 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, LY, kevät-syksy 202028.08. - 31.12.202023.08.2020
Oikeushistoria 6 op, TY, 2020-202101.09.2020 - 31.07.202131.08.2020
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (verkkokurssi syksy 2020)10.09. - 25.10.202031.08.2020
Johdanto muotoiluajatteluun 2 op, LY, syksy 2020, verkko-opetus19.09. - 05.10.202003.09.2020
Markkinoinnin perusteet 7 op VY, syksy 2020, verkkokurssi21.09.2020 - 31.01.202113.09.2020
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (verkkokurssi syksy 2020)26.09.2020 - 14.12.202120.09.2020
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, LY, kevät-syksy 202001.10. - 31.12.202011.10.2020
Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)02.10. - 31.12.2020
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, syksy 2020, verkko-opetus09.10. - 02.11.202004.10.2020
Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 202009.10.2020 - 31.07.202227.09.2020
Brändi ja visuaalisuus 3 op,syksy 2020, verkko-opetus07.11. - 07.12.202001.11.2020
Johdatus oikeustieteeseen 2 op, TY, 2020-202107.11.2020 - 31.07.202101.11.2020
Kirjanpidon peruskurssi 6 op (LUT väyläopinnot), syksy 202013.11.2020 - 30.06.202101.11.2020
Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)20.11. - 31.12.202015.11.2020
Työoikeus 7 op, TY, syksy 202021.11.2020 - 09.06.202115.11.2020
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, kevät 2021, lähiopetus01.01. - 31.07.202131.12.2020
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, kevät 2021, lähiopetus01.01. - 31.07.202131.12.2020
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, kevät 2021, lähiopetus01.01. - 31.07.202131.12.2020
Palvelujen markkinointi 5 op, kevät 2021, lähiopetus01.01. - 31.07.202131.12.2020
Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, kevät 202101.01. - 31.07.202131.12.2020
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op VY, kevät 2021, verkkokurssi07.01. - 31.07.202103.01.2021
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op (lähiopetus, kevät 2021)15.01. - 31.07.202110.01.2021
Kansainvälinen oikeus 6 op, TY, kevät 202116.01. - 31.07.202103.01.2021
Henkilöstöjohtaminen 7 op VY, kevät 2021, verkkokurssi18.01. - 31.07.202110.01.2021
Yrityksen reaaliprosessit 3 op VY, kevät 2021, verkkokurssi18.01. - 31.07.202110.01.2021
Markkinoinnin perusteet 6 op (LUT väyläopinnot), kevät 202122.01. - 30.06.202110.01.2021
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, kevät 202103.02. - 16.06.202127.01.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot), kevät 202119.02. - 30.06.202107.02.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op, LUT, kevät 202119.02. - 31.07.202107.02.2021
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op (lähiopetus, kevät 2021)08.03. - 31.07.202128.02.2021
Kirjanpidon peruskurssi 6 op, LUT, kevät 202109.04. - 31.07.202104.04.2021

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

13 + 7 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: