Koulutukset

Asiakastietolain uudistus

Aika

06.10.2021

klo 13.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, verkkokoulutus Zoom-alustalla.

Kohderyhmä

Sote-alan henkilöstö

Sisältö

Terveydenhuollossa on siirrytty käyttämään valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja eli Kanta-palveluita, jo jokin aika sitten. Lakiin nyt ehdotettavat muutokset luovat edellytykset
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) käyttöönotolle myös sosiaalihuollossa.

Laki tulee sisältämään sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset. Uuden lain myötä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisältö laajenee
siten, että asiakas itse voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja omatietovarantoon. Ammattilaiset voivat näitä asiakkaan tallentamia tietoja katselmoida asiakkaan suostumuksella. Uuden lain myötä myös terveydenhuollossa tehdyt asiakasinformoinnit, suostumukset ja kiellot tulee päivittää ja tehdä uudelleen.

Kouluttajat

Sosiaali -ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Lisätietoja

Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 22.9.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.9.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

22.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.