Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Asiakaslähtöisen yhteiskeskustelun perusteet, verkkokoulutus

Kuvaus

Asiakaslähtöinen keskustelu tarkoittaa yhdenvertaista toimintamallia keskustelutilanteessa. Useimmat keskustelutilanteet on kuitenkin rakennettu toimimaan sujuvan puheen tai tarkan kirjallisen viestinnän varaan. Tällöin henkilö, joka ei syystä tai toisesta yllä näihin vaatimuksiin, ei kykene toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla keskustelutilanteessa. Tämä taas vaikuttaa siihen, ettei ammattilainen kykene tarjoamaan asiakkaalle hänen tarvitsemaansa palvelua. Asiakaslähtöisen yhteiskeskustelun perusteet -verkkokoulutuksessa perehdytään toimintamalleihin ja keinoihin, joiden avulla voidaan tarjota yhdenvertaisia palveluja kaikille asiakkaille kommunikaation rajoitteista huolimatta.

Koulutus toteutus etänä ja siihen otetaan enintään 30 osallistujaa. Kouluttajana toimii puheterapeutti Elisa Johansson Intonaattorit Oy:stä.

Aika

03.04. – 11.04.2024

Paikka

Verkkokoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asiakaspalvelutehtävissä oleville henkilöille, joiden työ sisältää asiakkaiden kanssa keskustelua, esim. hoito- ja kuntoutustyön sekä sosiaali- ja kasvatustyön ammattilaiset, kaikki viestinnän parissa työskentelevät henkilöt.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on
• antaa ammattilaiselle valmiuksia mukauttaa omaa kommunikointia asiakaskeskustelun tarvetta vastaavaksi, esim. tukea ja sujuvoittaa keskustelua tilanteissa, joissa asiakkaan kieli- tai kommunikaatiotaidot ovat heikentyneet tai asiakas ei kykene toimimaan puheella.
• ohjata käyttämään kommunikaation ja keskustelun tukikeinoja sekä opastaa huomioimaan kommunikatiivista saavutettavuutta omassa viestinnässä.

Sisältö

1. päivä 3.4. klo 16-17
Mitä osaamista asiakaslähtöisyys vaatii ammattilaiselta?

2. päivä 5.4. klo 8.30-10
Vuorovaikutus, kommunikaatio ja keskustelu sekä miten näistä rakennetaan yhdessä yhteiskeskustelu.

3. päivä 9.4. klo 8.30-10
Vuorovaikutuksen, kommunikaation ja keskustelun tukikeinot (sisältää pariharjoituksia).

4. päivä 11.4. klo 15-17
Asiakaslähtöisen yhteiskeskustelun toteutus (sisältää 45min. keskusteluharjoituksen kokemushenkilöiden kanssa). Yhteenveto ja kommentit.

Kouluttajat

Puheterapeutti Elisa Johansson, Intonaattorit Oy.

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050-3754977 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 19.3.2024 mennessä. Peruutusehdot astuvat voimaan 20.3.2024.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa. Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä.

Hinta

155 euroa

Ilmoittautumiset

19.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.