Koulutukset

Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamistyössä toimiville (10 op)

Kuvaus
Resilienssi on erityisesti työelämän jatkuvassa muutoksessa ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja myönteisen selviytymisen tärkeä osa. Nykyisin tiedetään, että mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat uudesta, sitä todennäköisemmin heissä on luovuutta. Muutosten pelkäämisen sijasta resilientit kääntävät stressin edukseen kasvamalla oppimastaan. Kun kasvaa oppimastaan vapautuu stressistä eikä terveys tai suoriutuminen heikenny. Asenteet ja strategiat voivat auttaa muuttamaan stressaavat olot potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdollisuuksiksi. Resilienssi vähentää stressaavien elämäntapahtumien kielteisiä vaikutuksia ja sairauksia.

Resilienssitutkimus on tuottanut tietoa siitä mitkä tekijät auttavat selviytymään tilanteista ja elämänvaiheista, jotka kuormittavat. Tutkimustiedon perusteella on kehitetty resilienssin vahvistamisohjelmia organisaatioille, työyhteisöille ja yksilöille. Resilienssin vahvistamiskoulutus on todettu tärkeimmäksi ammateissa, joissa altistutaan voimakkaalle stressille. Resilienssiä tarvitaan myös myötätuntouupumukselta suojautumiseen. Lähiopetus ja resilienssiä vahvistavien menetelmien harjoittelu ovat tutkitusti resilienssin vahvistamisen tehokkaimmat menetelmät.
Aika
15.01. - 27.08.2020

Aloitusseminaari 15.1.2020
klo 9.00-16.00

Työnohjaukselliset pienryhmät 6.2., 21.4., 13.5. ja 3.6.2020
klo 9.00-11.00 / 12.00-14.00 / 14.15-16.15 (3 ryhmää)

Päätösseminaari 27.8.2020
klo 9.00-16.00
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto,
Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Työterveyshuollon, mielenterveysalan, opiskelijaterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, esimiehet ja johto
Sisältö
Tässä resilienssin vahvistamiskoulutuksessa osallistuja
• perehtyy resilienssiä koskevaan tutkimustietoon ja resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin menetelmiin
• analysoi oman lähtötilanteensa stressin voimavara-, resilienssi- ja haavoittuvuustekijöiden kartoituksella
• asettaa tavoitteet ja harjoittelee asettamiensa tavoitteiden mukaisesti resilienssin vahvistamisen menetelmiä henkilökohtaisesti

Koulutuksen aloitusseminaaripäivän aikana tutustutaan resilienssiin ja analysoidaan oma lähtötilanne. Sen jälkeen osallistujat saavat välitehtäväksi valikoituun resilienssikirjallisuuteen perehtymisen ja resilienssin vahvistamisen menetelmien harjoituksia, joista opittua prosessoidaan työnohjaustapaamisissa. Resilienssin vahvistamisen valmentajana osallistujat kehittävät omassa työssään ja työyhteisössään resilienssitietoisuutta ja resilienssin vahvistamisen sovelluksia. Välitehtävätyöskentelyä ohjaavaa ja tukevaa työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä (6 osallistujaa / ryhmä) oppimisprosessissa on neljä kertaa ja koulutuksen päättää lopetusseminaari, jossa arvioidaan oppimisprosessia oppimispäiväkirjoihin pohjautuvia opinnäytetöitä hyödyntäen. Koulutuksessa hyödynnetään Soili Poijulan (2018) Resilienssi –Muutosten kohtaamisen taito -tietokirjaa, jonka osallistujat saavat osana koulutusmateriaaleja.

RAKENNE

Ennakkotehtävä
Oppimispäiväkirjatyöskentelyn aloittaminen ja ennakkomateriaaleihin tutustuminen

Aloitusseminaari

• Resilienssi
o määritelmä, prosessi ja tasot

• Resilientin toimintakulttuurin kehittäminen organisaatiossa

• Resilienssin tasot
o johtamisen resilienssi
o työryhmän resilienssi
o työntekijän resilienssi

• Resilienssi ja muutos
o muutokset, stressi ja myönteinen sopeutuminen
o hardiness ja resilienssitaidot
o kukoistaminen

• Ammattihenkilöiden resilienssin vahvistamisohjelmat

• Henkilökohtainen lähtötilanteen arviointi (mm. Figley & Figley: Self assessment and planning tool ja standardoidut resilienssin itsearviointityökalut)

• Työkalupakki: resilienssin vahvistamisen menetelmät ja materiaalit 1., 2., 3. ja 4.

• Henkilökohtaiset resilienssin vahvistamisen tavoitteet ja harjoittelun suunnitelma

• Oppimispäiväkirja

Työnohjaukselliset työpajat (4 x 2 t)

Päätösseminaari
• Resilienssin kehittymisen arviointi, oppimispäiväkirjatiivistelmät ja oppimisprosessin loppuarviointi
Kouluttajat
Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja (www.soilipoijula.fi)
Lisätietoja
Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi 29.12.2019 mennessä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa kerro lyhyesti koulutus- ja työtaustastasi. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa hakemusten perusteella. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
1370 € sisältäen aloitus- ja päätösseminaarin, työnohjaukselliset pienryhmätapaamiset, luentomateriaalin sekä Soili Poijulan tietokirjan Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito (2018). Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa tai erikseen sovittaessa useammassa erässä.
Ilmoittautumiset
14.01.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

4 + 11 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: