Koulutukset

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2019-2021

Kuvaus
Helmikuussa 2021 käynnistyy Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2021-2023, hae mukaan!

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (Story) asettamat kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin. Koulutuksen käynyt voi hakea Storyn jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat - verkostoon.

Koulutuksen järjestää Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi). Dialogic on tunnettu ja arvostettu työnohjaajakoulutuksen järjestäjä ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita.
Aika
24.01.2019 - 09.04.2021

Koulutus kestää 5 lukukautta.

Lähiopetuspäivät 2019: 24.-25.1, 5.-6.3., 25.-26.4., 28.-29.5., 15.-16.8. (erillisseminaari), 3.-4.10., 29.-30.10. ja 3.- 4.12.2019.

Lähiopetuspäivät 2020: 23.-24.1., 10.-11.3., 18.-19.8., 1.-2.9., 8.-9.10., 12.-13.11. ja 10.-11.12.2020

Lähiopetuspäivät 2021:
16.-17.2., 25.-26.3. ja 8.-9.4.2021

kello 9.00-16.15
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Kohderyhmä
Koulutus sopii kasvatus-, opetus,-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville sekä työnohjauksesta ja prosessikonsultoinnista kiinnostuneille.
Esitiedot
Koulutus edellyttää vähintään opistoasteista peruskoulutusta ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.
Opintopisteet
60 op
Sisältö
Koulutuksen keskeinen sisältö:

• Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
• Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
• Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
• Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen laajuus ja rakenne:

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta sekä työnohjausharjoittelusta. Koulutuksen aikana toteutetaan mahdollisesti myös isompi yhteinen työnohjaushanke.

1. Lähiopetus (18 x 2 pv)
• workshop-tyyppistä teorian opiskelua
• työnohjausharjoittelun työnohjausta
• oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista

2. Vertaisryhmätyöskentely (16 oppituntia/lukukausi)
• luetun teorian reflektointia
• vertaisryhmäohjausta

3. Ohjattu etäopiskelu
• oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
• kirjallisuuteen perehtymistä
• ohjatusti suoritettua yksilötyönohjausta, vähintään 24 oppituntia ja niihin valmistautumisen
• ohjatusti suoritettu ryhmätyönohjaus, vähintään 48 oppituntia ja niihin valmistautumisen
Kouluttajat
Lassi Pruuki, teologian tohtori, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja, koulutuksen johtaja

Katri-Ina Euramaa, kasvatustieteiden kandidaatti, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja sekä työnohjaajakouluttaja

Eija-Liisa Rautiainen, psykologian tohtori, psykotera-peutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja sekä työnohjaajakouluttaja
Lisätietoja
Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut:
Lassi Pruuki, p. 044 5323 965, lassi.pruuki@dialogic.fi

Muut tiedustelut:
Eija Pollari, p. 050 5418 084, info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi hakijan:
• nimi, ikä ja osoitetiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muut koulutukset, jolla hakijan mielestä on merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta/ konsultaatiosta
• kokemukset mahdollisesta omasta terapiasta
• miten työnohjaus ja koulutuksen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina nykyisestä elämäntilanteesta

Ilmoittautuminen koulutukseen Päijät-Hämeen kesäyliopiston sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja hakemukset sähköpostitse info@paijathameenkesayliopisto.fi tulee tehdä 30.11.2018 mennessä.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään 28.11.2018 klo 17.00-20.00. Koulutukseen otetaan enintään 8-12 osallistujaa. Koulutukseen valitun tulee erikseen lähetetyllä kirjallisella sitoumuksella vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen.
Hinta
6800 €, maksu suoritetaan viidessä erässä, lukukausittain.
Ilmoittautumiset
24.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutuspaikan vahvistamisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

4 + 4 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: