Koulutukset

Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2019-202119.09.2019 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, LY, kevät 2020 - syksy 202025.01. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, kevät 2020 -syksy 202006.03. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatieteen kandin tutkintoon tähtäävät väyläopinnot 22 op, VY, 2020-2021, alk. syksy 201701.08.2020 - 31.07.2021
Kulttuuriantropologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Laskentatoimi ja verotus aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Markkinoinnin sivuaineopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Kauppatiede perusopinnot 26 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Ravitsemustiede aineopinnot 35 op, lv. 2020-2021, verkko-opinnotJatkuva haku
Gerontologian perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202131.08.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemustiede perusopinnot 26 op, lv. 2020-2021, verkko-opinnot31.08.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)02.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021Jatkuva haku
Terveysliikunta perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot07.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustiede perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)08.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaalityö perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-202109.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)10.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Psykologian perusopinnot 25 op, JY, 2020-2021 (verkko-opetus)17.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot18.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2020-202218.09.2020 - 31.07.2022Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, 2020-2021, monimuoto-opinnot19.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-202121.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemustiede perusopinnot 26 op, keväällä 2021 alkava opetus, verkko-opinnot11.01.2021 - 31.07.202206.01.2021
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, kevät-syksy 2021, monimuoto-opinnot23.01. - 31.12.202107.01.2021

Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohtaViimeinen ilmoittautumispvm
Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)07.02. - 31.12.2020
Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)02.04.2020 - 31.05.2021
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, LY, kevät-syksy 202016.04. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Mikroteoria 6 op (LUT väyläopinnot)16.04.2020 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Portugalin alkeiskurssi, osa I, 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Portugalin alkeiskurssi, osa II, 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Suomen peruskielioppi, 5 op01.08.2020 - 31.07.2021
Viron alkeiskurssi 5 op LY, lv. 2020-202101.08.2020 - 31.07.2021
Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)14.08. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT väyläopinnot), syksy 202021.08.2020 - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, LY, kevät-syksy 202028.08. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Oikeushistoria 6 op, TY, 2020-202101.09.2020 - 31.07.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Markkinoinnin perusteet 7 op VY, syksy 2020, verkkokurssi21.09.2020 - 31.01.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (verkkokurssi syksy 2020)26.09.2020 - 14.12.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, LY, kevät-syksy 202001.10. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)02.10. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 202009.10.2020 - 31.07.2022Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelujen markkinointi 5 op, LY, kevät -syksy 202005.11. - 31.12.202031.12.2020
Brändi ja visuaalisuus 3 op, syksy 2020, verkko-opetus07.11. - 07.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)13.11. - 31.12.2020Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kirjanpidon peruskurssi 6 op (LUT väyläopinnot), syksy 202013.11.2020 - 30.06.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työoikeus 7 op, TY, syksy 202021.11.2020 - 09.06.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Hankintatoimen perusteet 6 op, LUT, syksy 202004.12.2020 - 31.07.202229.11.2020
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, syksy 20 - kevät 2111.12.2020 - 31.07.202106.12.2020
Palvelujen markkinointi 5 op, kevät 2021, lähiopetus01.01. - 31.07.202131.12.2020
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op VY, kevät 2021, verkkokurssi07.01. - 31.07.202103.01.2021
Toisen kotimaisen kielen suull. ja kirjall. taito, ruotsi 3 op HY, kevät 2021, VERKKOKURSSI14.01. - 16.03.202121.12.2020
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op (verkkokurssi, kevät 2021)15.01. - 31.07.202110.01.2021
Kansainvälinen oikeus 6 op, TY, kevät 202116.01. - 31.07.202103.01.2021
Academic and Professional Communication in English 4 op, HY, kevät 2021, VERKKOKURSSI18.01. - 29.03.202110.01.2021
Henkilöstöjohtaminen 7 op VY, kevät 2021, verkkokurssi18.01. - 31.07.202110.01.2021
Yrityksen reaaliprosessit 3 op VY, kevät 2021, verkkokurssi18.01. - 31.07.202110.01.2021
Markkinoinnin perusteet 6 op (LUT väyläopinnot), kevät 202122.01. - 30.06.202110.01.2021
Johdanto muotoiluajatteluun 2 op, LY, kevät 2021, verkko-opetus23.01. - 15.02.202110.01.2021
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, kevät 2021, lähiopetus30.01. - 31.07.202124.01.2021
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, kevät 202103.02. - 16.06.202127.01.2021
Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, kevät 202105.02. - 31.07.202121.01.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot), kevät 202119.02. - 30.06.202107.02.2021
Yritysjuridiikan perusteet 6 op, LUT, kevät 202119.02. - 31.07.202107.02.2021
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op (verkkkokurssi, kevät 2021)11.03. - 31.07.202128.02.2021
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, kevät 2021, lähiopetus01.04. - 31.07.202128.03.2021
Kirjanpidon peruskurssi 6 op, LUT, kevät 202109.04. - 31.07.202104.04.2021
Hallinto-oikeus 7 op, TY, kevät 202114.04. - 31.07.202104.04.2021
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, kevät 2021, verkko-opetus16.04. - 03.05.202111.04.2021
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I, 5 op (verkkokurssi, kevät 2021)23.04. - 31.07.202118.04.2021
Brändi ja visuaalisuus 3 op, kevät 2021, verkko-opetus07.05. - 31.05.202125.04.2021
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, syksy 202101.08. - 31.12.202131.07.2021
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, syksy 202101.08. - 31.12.202131.07.2021
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, syksy 202101.08. - 31.12.202131.07.2021
Palvelujen markkinointi 5 op, syksy 202101.08. - 31.12.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

5 + 10 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: