Koulutukset

Yritysjuridiikan perusteet 6 op, LUT, kevät 2021

Kuvaus

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.

ASIASISÄLTÖ
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.

Luennot
pe-la 19.-20.2. sekä 26.-27.2.
perjantaisin klo 16.30-19.45
lauantaisin klo 9.30-12.45

Moodletentit
18.3.
15.4.
18.5.
klo 17-20

Opettaja paikalla Lappeenrannassa.

Paikka
Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet
6 op

Kouluttajat
Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

Suoritustapa
– Luennot 16 tuntia
– Tentti

Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

Kirjallisuus
1. Luentomoniste
2. Kari Hoppu & Esko Hoppu : KAUPPA- JA VARALLISUUSOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET
Alma Talent | Helsinki 2016
16., uudistettu painos
Juridica-kirjasarjan 31. teos
ISBN: 978-952-14-2517-2
Tämä sähköinen kirja on sisällöltään sama kuin vuonna 2016 ilmestynyt samanniminen kirja (kirjan ISBN 978-952-14-2516-5).
Huom! Kirjaa ei käsitellä kokonaan, vaan erityisesti yritysjuridiikkaan soveltuvat keskeiset asiat.

Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Aika

19.02. – 31.07.2021

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ilmoittautumiset

07.02.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen