Koulutukset

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op VY, kevät 2021, verkkokurssi

Kuvaus

Jakso kuuluu Kauppatieteiden kandin väyläopintoihin (Vaasan yliopisto).

Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.
Etusijalla Vaasan avoimen yliopiston kandin opintopolun opiskelijat.

Aika

07.01. – 31.07.2021

Verkkokurssi ajalla 7.1.-28.2.2021

Esitiedot

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaanJ ohtamisen perusteet (=Yrityksen johtaminen, JOHT1010), Markkinointi liiketoiminnan kentässä (MARK1006), sekä Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (LASK1002).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille.

Suoritustapa

Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä.

Arviointi

1-5 tai hylätty

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

175 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 125 euroa
– Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)

Ilmoittautumiset

03.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

1-5 tai hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen